Kolektor Worldwide

Revije

K Magazin

K Magazin je nov časopis koncerna Kolektor, ki je po 17 letih nadomestil časopis Komunitator. Njegov namen je zaposlenim in širši javnosti predstaviti dogajanje v podjetjih koncerna Kolektor in njihove zaposlene. K Magazin izhaja štirikrat na leto.

Več o časopisu K Magazin

Komunitator

Komunitator je bil časopis koncerna Kolektor, ki je izhajal štirikrat letno med letoma 2001 in 2017. Nadomestil ga je nov časopis koncerna Kolektor, imenovan K Magazin.

Arhiv revije Komunitator

Informator

Informator je strokovna revija namenjena načrtovalcem tehnoloških sistemov v industriji, infrastrukturi in energetiki, ki jo za vas pripravljamo sodelavci iz podjetij Kolektor Sisteh in Elsing Inženiring. V njej so poleg novic, povezanih s podjetji Kolektor Sisteh in Elsing Inženiring, predstavljene aktualne novosti iz prodajnega programa ter strokovni nasveti in rešitve s področja elektrotehnike, informatike in avtomatike. Revija je brezplačna, na leto izideta dve številki, prejmejo pa jo naši kupci, poslovni partnerji in številne splošne, šolske in univerzitetni knjižnici.

Več o reviji Informator