CoLLaboratE

 

 

Ekipa Kolektor Vision je del projekta CoLLaboratE

16. 9. 2019              

Raziskovalna skupina znotraj enote Kolektor Vision sodeluje v triletnem raziskovalnem projektu CoLLaboratE, ki je financiran s strani Evropske komisije. Projekt vodi Aristotel University of Thessaloniki iz Grčije, na njem pa sodeluje 14 partnerjev iz 10 evropskih držav. Iz Slovenije v projektu sodelujeta Kolektor Orodjarna d.o.o. in Inštitut Jožef Stefan. Cilj projekta je razvoj novih inovativnih, varnih in učinkovitih metod za sodelovanje med človekom in robotom.

Uporaba robotov je pogosta predvsem v večjih industrijah, kot je na primer avtomobilska industrija, v primeru težjih, nevarnih in visoko ponovljivih proizvodnih procesov oziroma njihovih delov. V območje delovanja robota je zaposlenim običajno prepovedan vstop iz varnostnih razlogov, saj klasični roboti niso ustrezni za sodelovanje s človekom. Prav tako ne posedujejo znanja, spretnosti in fleksibilnosti, ki bi zadovoljila industrijskim potrebam po učinkovitosti v manjših proizvodnih ciklih.

Namen projekta CoLLaboratE je nadgraditi odnos med robotom in človekom s kombiniranjem lastnosti robotov in človeških spretnosti. Na ta način bi bili roboti opremljeni z novimi spretnostmi, postali nepogrešljivi pomočniki ljudem, od katerih bi se učili, sposobni razbrati njihove namere in z njimi tudi sodelovati. V sodelovanju med robotom in človekom, bi robot prevzel natančnost in manipulacijo težkih bremen, medtem ko bi odločanje in pobuda za gibanje še vedno ostala v pristojnosti ljudi.

Cilji projekta so porazdeljeni in bodo ocenjeni v sklopu štirih različnih praktičnih izzivov iz prakse, ki se pojavljajo pri partnerjih iz Turčije, Italije, Romunije in Slovenije. Nosilec enega izmed njih je Kolektor Orodjarna d.o.o., v katerem je cilj v čim večji meri avtomatizirati proces izdelave drsnega obroča za podjetje Renault. Ta del postopka vključuje vstavljanje polizdelkov - bakrenih drsnih obročev v namenske palete, ki se nato po tekočem traku premaknejo k brizgalnemu stroju. Trenutno se postopek vstavljanja drsnih obročev v paleto izvaja ročno in velja za del procesa, ki ga je težko avtomatizirati. Operater, ki vstavlja drsne obroče v paleto izvaja tudi druge naloge na isti in na drugih proizvodnih linijah. Bakreni drsni obroči so dobavljeni v škatlah na plastičnih paletah za polizdelke, z naključno orientacijo, zato mora operater med vstavljanjem v paleto poskrbeti za pravilno vstavljenost in orientacijo obročev v paleti. Postopek je zahteven zaradi visoke prožnosti in elastičnosti drsnih obročev, predhodni poskusi avtomatizacije pa so neuspešni iz dveh glavnih razlogov:

1. Bakrenih polizdelkov ni bilo mogoče kvalitetno in ponovljivo prijeti z robotskim prijemalom, saj so v plastični paleti zaradi geometrije posamičnega kosa med seboj prepleteni.

2. Zaradi prožnosti in elastičnosti obročev ni bilo mogoče zagotoviti zahtevane stopnje natančnosti vstavljanja bakrenih polizdelkov v paleto.

Cilj raziskovalnega projekta je razviti sodelujoč robotski sistem, ki bo pomagal operaterju in ga nadomestil, ko le-ta ne bo prisoten. Glavna naloga raziskovalne skupine Kolektor Vision, ki je del Kolektor Orodjarne d.o.o., je usmerjanje in integracija rezultatov razvojnih partnerjev v demonstracijsko celico, zagotavljanje kontrole sestava in pravilnosti vstavljenosti polizdelkov v ležišča s pomočjo RGBD senzorja ter integracija komponent strojnega vida v sam proces.

Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske Unije Horizon 2020 v skladu s sporazumom o delitvi sredstev št. 82076.

Naročite se na e-novice