Kolektor Worldwide

Poslanstvo in vizija

Vizija

  • Postati raziskovalno-razvojni, podporni laboratorij za celotni koncern Kolektor.
  • Postati pomemben aplikativni inštitut na področju obvladovanja magnetnih in nemagnetnih materialov, nano materialov in kompozitov na področju Slovenije in širše.

Poslanstvo

  • Ustvarjati celovite, kakovostne rešitve prilagojene poslovnim partnerjem, na različnih področjih uporabe novih materialov in tehnologij v skladu z zakonodajo in ekonomsko sprejemljivostjo.
  • Razvijati inteligentne, konkurenčno usmerjene produkte z višjo dodano vrednostjo.
  • Aktivno iskanje novih poslovnih partnerjev in uvajanje novih produktov, s ciljem povezovanja z matičnim podjetjem.
Nazaj