Kolektor Worldwide

Kolektor Sikom d.o.o.

Kolektor Sikom

Kolektor Sikom je vodilni proizvajalec komutatorjev na svetu, strateški razvojni partner, tehnološki vodja in globalni dobavitelj komutatorjev. Preko svojih proizvodnih in tržnih podjetij doma in po svetu ima jasno vizijo obvladovati globalno tržišče. Skladno z razvojem širi tržno mrežo in nudi svojim kupcem tehnološko enake izdelke.

Vodstvo

  • Dejan Velikanje, direktor
  • Silvo Jesenko, direktor
  • Boštjan Pajntar, podružnica Kočevje
  • Stojan Benčina, podružnica Dekani
  • Iztok Gnjezda, podružnica Magma