Kolektor Worldwide

Vrednote

V Kolektorju vrednote živimo in skozi delo širimo.

 

Odgovornost

 

Odgovornost do dela, lastnikov, zaposlenih in okolja

 

Z izpolnjevanjem medsebojnih dogovorov in odgovornim odnosom do dela zasledujemo zastavljene cilje lastnikov, zaposlenih, kupcev in okolja. S svojimi rešitvami, izdelki in storitvami zagotavljamo načela trajnostnega razvoja.

 

 

Poštenost

 

Poštenost do poslovnih partnerjev in sodelavcev

 

Pošteno in etično ravnanje do poslovnih partnerjev in sodelavcev je temelj našega sodelovanja.

 

 

Vztrajnost in borbenost

 

Dosegamo postavljene cilje

 

Zavedamo se, da dolgoročno doseganje zastavljenih ciljev zahteva proaktiven pristop in izvedbeno odličnost. Poslovne cilje zato zasledujemo in izvršujemo vztrajno, z vso zavzetostjo in pogumom.

 

 
 

Usmerjenost h kupcu

 

Želimo imeti zadovoljne kupce

 

Verjamemo, da imamo lahko zadovoljne kupce le na temelju učinkovitih partnerskih odnosov. Zato smo usmerjeni v prepoznavanje kupčevih potreb in zagotavljanje njim skladnih rešitev. Na ta način gradimo soodvisna in dolgoročna partnerstva ter spodbudne odnose s poslovnimi partnerji in znotraj podjetja.

 

 
 

Inovativnost

 

Imamo ideje in jih znamo tudi realizirati

 

Gradimo okolje, ki spodbuja ustvarjalnost in razvoj inovativnih idej pri zaposlenih. Ideje realiziramo in jih ciljno usmerjamo v ključne segmente delovanja lastne organizacije in v nadgradnjo rešitev za naše kupce. Najnaprednejše rešitve aktivno uvajamo tudi v stroko.

 

 
 

Timski duh 

 

Skupaj smo uspešnejši

 

Spodbujamo sodelovanje, pretok informacij in delitev znanja med sodelavci. Ustvarjamo pozitivno vzdušje za naše nemoteno delovanje in uspeh naših partnerjev. Skupaj smo uspešnejši.

 

 

  

Poslanstvo, vizija, strategija koncerna Kolektor