Kolektor Worldwide

Vodstvo in organizacijska struktura koncerna

Uprava družbe Kolektor Group d.o.o.

Radovan Bolko, predsednik uprave

Marjan Drmota, član uprave

Valter Leban, član uprave

Primož Bešter, član uprave

 

Izvršni direktorji

Ludvik Kumar, raziskave

Žiga Kogej, produkcija

Anica Uršič Vončina, plan in analize

Maja Leban, informatika

Eva Cvelbar Primožič, kadri

 

Kodeks upravljanja družb v koncernu Kolektor

Prenesite dokument (PDF) (492 KB)