Kolektor Worldwide

Sistemi vodenja, priznanja in nagrade

Osnovno vodilo vodenja kakovosti je stalno izboljševanje naših proizvodov, storitev in procesov ter izpolnjevanje in preseganje kupčevih pričakovanj, kar je zagotovilo za  tržni uspeh.

S tem, ko zaposlene vključujemo v procese usposabljanja, uvajamo projektni pristop ter timsko delo, prevzemamo polno odgovornost za kakovost dela vsakega posameznika po načelu "Naredi dobro prvič".

Certifikati kakovosti, priznanja in nagrade naših poslovnih parterjev so dokaz, da so naši proizvodi kakovostni, procesi pa zanesljivi. Vsa proizvodna podjetja v koncernu Kolektor so vzpostavila in vzdržujejo sistem vodenja kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Podjetja, usmerjena na avtomobilski trg, pa so ga nadgradila z zahtevami tehnične specifikacije ISO TS 16949.

Certifikati 

Politika kakovosti