Kolektor Worldwide

Odgovornost do poslovnih partnerjev

Osredotočenost na kupca je ena od ključnih komponent filozofije, vizije in strategije koncerna. Takšen pristop k poslovanju omogoča uspešno soočanje s svetovno konkurenco in je močno povezan s kakovostjo izdelkov, storitev, procesov, znanja in dela. Zadovoljevanje oziroma preseganje zahtev in pričakovanj (vsak dan bolj zahtevnega) kupca, procesni in sistemski pristop, nenehno izboljševanje ter upoštevanje ostalih načel vodenja kakovosti je pot dolgoročnega poslovnega uspeha.

Pri aktivnostih vodenja kakovosti je v izrazito pomoč pregleden, merljiv in učinkovit sistem kakovosti. Določen je s poslovnikom, internimi postopki, navodili in drugimi dokumenti, ki opisujejo prakse našega delovanja, skladne z zahtevami standardov.

Osnovno vodilo koncerna je z nenehnim izboljševanjem izdelkov in storitev izpolniti in preseči pričakovanja kupcev. To naj bi dosegli:

  • s prevzemom polne odgovornosti za kakovost dela vsakega posameznika po načelu "Naredi dobro prvič";
  • s stalnim procesom izboljšav na področjih kakovosti procesov, izdelkov in storitev;
  • z vključitvijo vseh zaposlenih v proces izobraževanja;
  • z uveljavitvijo načela internih kupcev in dobaviteljev;
  • s timskim delom in projektnim pristopom in
  • z izpolnjevanjem ciljev, planiranih v letnih in strateških planih.

Osnovni standard sistema vodenja na ravni koncerna je standard ISO 9001, ki je tudi osnova ostalih standardov, s katerimi sistem vodenja nadgrajujemo in razširjamo. Upravljamo s sistemi, od katerih certificiramo:

  • sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001,
  • sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001,
  • sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po tehnični specifikaciji OHSAS 18001,
  • sistem vodenja kakovosti po zahtevah tehnične specifikacije ISO TS 16949.

Certifikati kakovosti, priznanja in nagrade naših poslovnih partnerjev so dokaz, da so naši proizvodi kakovostni, procesi pa zanesljivi. Vse proizvodne družbe koncerna so vzpostavile in vzdržujejo sistem vodenja kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001, družbe, usmerjene na avtomobilski trg, pa so ga nadgradile tudi z zahtevami tehnične specifikacije ISO TS 16949.