Kolektor Worldwide

Odgovornost do naravnega okolja

Varstvo okolja je odgovornost in del vsakdanjika zaposlenih v koncernu Kolektor na vseh ravneh in področjih poslovanja. Predstavlja pomemben del družbene odgovornosti in partnerskega odnosa z lokalno ter širšo javnostjo.

Vse družbe v koncernu so zavezane k doslednemu izpolnjevanju vseh zahtev zakonodaje, ki veljajo za njihove dejavnosti, proizvode in storitve, zahtev kupcev in morebitnih drugih zahtev zainteresiranih strani, ki so jih v družbah prepoznali kot obveze glede skladnosti.

Vse družbe v koncernu so zavezane k nenehnemu izboljševanju sistema, učinka ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja. Pri zmanjševanju vplivov na okolje se v procese uvaja najboljše razpoložljive tehnike in dobre prakse ter za okolje in uporabnike manj škodljive snovi - v kolikor je to izvedljivo in sprejemljivo z vidika kakovosti in finančnih zmožnosti.

Ker se zavedamo, da kljub temu naše delovanje, proizvodi in storitve obremenjujejo okolje, prevzemamo popolno odgovornost za povzročene vplive na okolje. V želji nenehnega zmanjševanja le-teh, si vsaka družba postavi svoje okoljske cilje, ki izhajajo iz konteksta posamezne organizacije ter njenih dejavnosti. Pri postavljanju svojih ciljev morajo družbe, če je to za posamezno družbo smiselno, upoštevati:

  • zmanjševanje porabe energentov (glede na količino izdelkov, prodajo ali drugo primerno enoto),
  • zmanjševanje porabe pitne vode (glede na količino izdelkov, prodajo ali drugo primerno enoto),
  • zmanjševanje količine industrijskih odpadkov (glede na količino vhodnih materialov oz. drugo primerno enoto),
  • zmanjševanje količine komunalnih odpadkov (glede na število zaposlenih),
  • povečanje deleža ponovno uporabljenih materialov (v okviru lastnega ali drugega podjetja), v kolikor je to izvedljivo in sprejemljivo z vidika kakovosti in finančnih zmožnosti,
  • razvijati izdelke in storitve, da bo njihov vpliv na okolje tekom uporabe in po končani rabi čim manjši,
  • redno usposabljati, obveščati in ozaveščati zaposlene o zahtevah, stanju, doseženih ciljih s področja varstva okolja ter
  • okoljsko osveščati tudi vse tiste, ki delajo za družbe v koncernu Kolektor.

Varstvo okolja je pomemben pogoj za trajen in uspešen razvoj koncerna Kolektor, za kakovostno življenje zaposlenih ter celotne družbe.

Okoljska politika (SLO, ENG, SR, DE, CN)

Izjava o politiki glede konfliktnih mineralov