Kolektor Worldwide

Inovativnost

Kot transnacionalna družba smo nenehno usmerjeni v raziskovalno-razvojno trženje in prepoznavanje tehničnih problemov svojih strank. Svojim kupcem predstavljamo razvojnega strateškega partnerja in jim tako omogočamo nove poslovne priložnosti.

Z zgodnjim vključevanjem kupcev in strateških dobaviteljev v razvojne procese, uspevamo vtisniti pečat razvoju avtomobilske industrije ter stavbne in industrijske tehnike na svetovni ravni. Inovacije, vlaganja v vrhunsko tehnologijo, sistem vodenja kakovosti in predvsem kompetentni zaposleni so gonilo napredka.

Tako radikalna inovativnost, ki pomeni podjetje z več kot 50 patentov, kot tudi množična inovativnost, kjer sodelujejo vsi zaposleni, je eden najpomembnejših strateških ciljev koncerna.

Projekti