Kolektor Worldwide

Odgovornost do družbenega okolja

Na področju družbeno odgovornega ravnanja imamo skoraj 50-letno tradicijo. Aktivnosti, ki so bile sprva osredotočene na zaposlene in ožje lokalno okolje krovne družbe, smo z leti razširili tudi na druge deležnike in danes je filozofija družbeno odgovornega in trajnostno naravnanega delovanja neločljiv del uspešnega poslovanja koncerna. Aktivni skušamo (p)ostati povsod, kjer deluje koncern.

V vseh aktivnostih dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju družbenega in gospodarskega okolja. Udejanjamo jih s spodbujanjem in z razvojem pozitivnih vplivov na družbo, ki vključujejo podporo športnim (Šahovski klub Kolektor, športnik Robert Kranjec, Športno rekreativno društvo Idrija, Teniški klub Kolektor, Radioklub Kolektor, Karate klub Kolektor, Balinarski klub Kolektor, KD sloga, Kolesarski klub Postojna, Nova Gorica, Kegljaški klub Proteus, Športno društvo Hitre noge, Rokometni klub zvezda Logatec, Smučarski klub Alpetur, Športni center Pokljuka,...), kulturnim (Festival idrijske čipke, glasbenika Čoralić,...), izobraževalnim (projekti OŠ, srednjih šol in fakultet), humanitarnim in okoljskim projektom. Primarni usmeritvi koncerna v okviru družbene odgovornosti sta zdravje in kakovost življenja in pa vlaganje v šport ter kulturo.

Temeljno skrb za zdravje in kakovost življenja koncern udejanja z naslednjimi aktivnostmi:

  • s finančno podporo akcijam za zdravo življenje,
  • z investiranjem v lokalno infrastrukturo krovne družbe v Idriji (Dom starejših občanov, sofinanciranje zdravstvenih aparatov ...),
  • s pomočjo družbam in posameznikom v humanitarnih nesrečah.