Elektrotehnika

Na področju elektrotehnike lahko sodeluješ pri spodnjih projektih

Brezkrtačni elektromotorji in njihovo upravljanje

Opis naloge


Seznanitev z osnovami BLDC motorjev
Seznanitev s področjem El-magnetnih simulaciji motorjev
Seznanitev s področjem El-magnetnih meritev motorjev
Načini krmiljenja elektromotorjev
Izdelava enostavne programske opreme za krmiljenje elektromotorja COR črpalke

 

Prijavi se

Programiranje kolaborativnih robotov, programiranje Siemens krmilnikov (TIA, portal)

Opis naloge


Namen uporabe kolaborativnega robota je, da le ta lahko sodeluje s človekom pri določenih nalogah. Vgrajene ima varnostne mehanizme in je hkrati enostavnejši za programiranje kot klasični robot, kjer je pomembna večja hitrost in natančnost. Ker je velik del Kolektorjevih naprav, strojev, linij podprtih s strani Siemens krmilnikov, je cilj da štipendist pridobi znanje tovrstnega programiranja. 

 

 

 

 

Prijavi se

 

Zasnova in konstrukcija elektro omar z izdelavo delavniške dokumentacije – sheme

Opis naloge


Velik del prototipov je odvisen od elektro komponent in njihove zasnove, zato je cilj naloge izdelati zasnovo in elektro postrojenje. Pripraviti in pridobiti je potrebno vse komponente, jih povezati v celoto in na koncu pripraviti dokumentacijo, ki se uporablja na prevzemih naprav, strojev. Dokumentacijo – sheme se izdeluje v programu okolju E-plan.

 

 

 

 

Prijavi se

Uporaba Labview programa na realnih aplikacijah, kjer so vključene razne meritve

Opis naloge 

V času trajanja določenega projekta obstaja potreba po izdelavi testnega mesta, kjer je potrebno produkt testirati na daljše časovno obdobje – durability testi, ali pa le pomeriti njegove zmogljivosti v določenih točkah (npr.: tlak, pretok….). Za zajem parametrov uporabljamo NI programsko opremo, kjer se program izdela v programskem okolju Labview. Cilj je pridobiti znanje za delo v okolju Labview in izdelava programov za konkretne projekte.

 

 

Prijavi se

Krmilnik za robotsko prijemalo

Opis anloge

Izdelan je prototip kompleksnega robotskega prijemala z več neodvisnimi elektromagnetnimi aktuatorji. Krmiljenje prototipa je izvedeno s standardnimi elementi s trga, močnostni del krmilja je izdelan namensko. Potrebna je miniaturizacija – delno lahko tudi s standardnimi krmilniki (primer YASKAWA CPU M13C), delno z namensko izdelano elektroniko. Krmilje, ki bi se lahko uporabljalo kot standarden element, mora zagotoviti zanesljivo delovanje, robustnost, minimalno težo in volumen in biti cenovno konkurenčno.

 

Prijavi se

 

Validacija robotskega prijemala z elektromagnetnim pogonom skupaj s krmilnikom (specifikacija namena, obremenitve,…)

Opis naloge

Izdelan je prototip kompleksnega robotskega prijemala z več neodvisnimi elektromagnetnimi aktuatorji. Same aktuatorje je z obstoječim krmiljem potrebno okarakterizirati in validirati na vsaj treh primerih različnih aplikacij iz precizne manipulacije majhnih izdelkov. Validacija se izvede na UR5 robotu.

 Prijavi se

Uporaba spajke z nizkim tališčem v procesu selektivnega spajkanja

Opis naloge

Tekom sodelovanja se pričakuje preučitev prednosti in slabosti uporabe spajk z nizkim tališčem v procesu selektivnega spajkanja. Pregledati je potrebno fizikalno-kemično ozadje teh spajk ter uporabo v industriji, preučiti proces selektivnega spajkanja ter integracijo teh spajk v tak proces.
Na realnih vzorcih so bo opravilo teste spajkanja, spremljalo ter ovrednotilo rezultate validacij.
Cilje je torej preučiti, ali je uporaba teh spajk sploh primerna za uporabo v avtomobilski industriji in za proces selektivnega spajkanja do marca 2021.
Možnosti nadaljnje uporabe oz. razširitev naloge: Uporaba pridobljenih rezultatov pri dejanskem projektu v fazi vzorčenja.

Prijavi se

 

Naročite se na e-novice

Korporativne vsebine:

Programske vsebine: