Kolektor Worldwide

Elektroenergetika

Kot visokotehnološko podjetje koncern Kolektor konstantno vlaga v razvoj visoke tehnologije in inovativnih tehnoloških rešitev. Na osnovi sodobnih znanj in izkušenj naših strokovnjakov ter uporabe tehnologij snujemo in izvajamo celovite in moderne tehnološke rešitve.

MALE HE


 • Distribucijske in industrijske TP postaje
 • Razdelilne TP postaje
 • Hidroelektrarne
 • Sklop hidroelektrarne (turbine+generator)
 • Avtomatizacija, vodenje in zaščita

Vgradnja in spuščanje v pogon elektroenergetske opreme v objektih za proizvodnjo in prenos električne energije.

Napredne rešitve za distribucijska omrežja in industrijo. Projektiranje, inženiring in izvedba tehnoloških sklopov v objektih za proizvodnjo električne energije.

Kontakt

Kolektor Group d.o.o.
Vojkova 10
5280 Idrija

T: (05) 3750 100
F: (05) 3750 150
E: tbmftAlpmflups/dpn

Male HE

HE - ELEKTRO MEHANSKA OPREMA


Imamo znanja s področja razvijanja hidroelektrarn, konstrukcije, vzorčnega testiranja, obnove turbin, optimizacije črpalk, proizvodnje in uporabe majhnih vodnih turbin, črpalk in ventilatorjev, nadzorne in regulacijske oprema in inženiringa opreme za majhne hidroelektrarne.


Več na spletni strani www.kolektorturboinstitut.com

Kontakt

Kolektor Turboinštitut d.o.o.
Rovsnikova 7
1000 Ljubljana

T: (01)582 01 00
F: (01) 582 01 12
E: uvscpjotujuvuAlpmflups/dpn

HE - ELEKTRO MEHANSKA OPREMA

 

ENERGETSKI TRANSFORMATORJI


Na področju energetike nastopamo kot ponudnik

 • energetskih,
 • distribucijskih,
 • specialnih transformatorjev in
 • dušilk.

Proizvajamo energetske transformatorje in generatorske transformatorje moči do 500 MVA in napetosti do 420 kV.

Spletna stran blagovne znamke Etra

Kontakt

Kolektor Etra d.o.o.
Šlandrova ulica 10
1231 Ljubljana

T: (01) 530 28 00
F: (01) 530 28 30
E: fusbAlpmflups/dpn

ETRA

SISTEMI V ELEKTROENERGETIKI


Strankam nudimo celovite storitve na področju sistemov v elektroenergetiki: od svetovanja, inženiringa in integracije sistemov, razvoja namenskih rešitev do  končnih preizkusov in spuščanja v pogon energetskih objektov.

 • Sekundarni sistemi (zaščita, vodenje in meritve), dobava opreme in izvedba vseh del
 • Elektroenergetski inženiring v objektih za proizvodnjo in prenos električne energije
 • Monitoring energetskih transformatorjev SinaproNSET
 • Meritve na energetskih transformatorjih na terenu
 • Končni preizkusi in spuščanje v pogon energetskih objektov

Več na spletni strani www.kolektorsisteh.com

Kontakt

Kolektor Igin d.o.o.
Šlandrova ulica 10
1231 Ljubljana - Črnuče
T: (01) 23 48 197
F: (01) 23 48 192
E: jhjoAlpmflups/dpn

Sistemi v elektroenergetiki