RTP Beričevo SVC – STATCOM 400 kV (Izvedba na ključ)

Objekti prenosa električne energije

Dobava in montaža kompenzacijske naprave SVC-STATCOM 400 kV ±150 Mvar - Izvedba na ključ

Leto podpisa pogodbe

2020 

Obseg
  • Gradbena dela,

  • Elektromontažna dela,

  • dobava Transformatorja 400/51,5 kV,

  • dobava LR,

  • izdelava in dobava sistem vodenja in zaščite,

  • izdelava PZI in PID,

  • izvedba FAT, SAT in spuščanje v pogon)

 

Investitor

ELES, d.o.o.; Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

 

Ne spreglej

 


Nazaj
Delite na socialnih omrežjih: