Kolektor Worldwide

Vodne tehnologije

Zavedamo se, da postaja voda eden najpomembnejših naravnih virov in da samo obvladovanje najnovejših tehnologij na tem področju omogoča tudi tržno uspešnost. Projekti priprave in čiščenja voda so sodobno zasnovani z implementacijo zadnjih tehnoloških spoznanj, energetsko optimalni in za uporabnika zanesljivi, brez potrebnega prekomernega angažiranja.

Naša ponudba obsega naslednja področja priprave voda:

  • Priprava pitne vode
  • Priprava vode za farmacijo
  • Priprava vode za prehrambno industrijo
  • Priprava komunalnih odpadnih voda in izcednih voda iz deponij
  • Priprava ostalih procesnih voda

Več o programu Vodne tehnologije na spletni strani www.strix.si.