Kolektor Worldwide

Kolektor Turboinštitut d.o.o.

Kolektor Turboinštitut

 Turboinštitut je neodvisni inštitut  s strateško pozicijo v Ljubljani, Sloveniji,  kjer ponuja  celovite storitve za majhne in mini hidroelektrarne. Prav tako zagotavlja  celotno podporo pri pripravi razpisne dokumentacije za večje projekte, pomoč lastnikom hidroelektrarn pri zagotavljanju dobrih rezultatov, kot tudi pri doseganju učinkovite in povečane vrednosti.

Kolektor Turboinštitut je s svojim znanjem vodilni inštitut na razvoja hidroelektrarn, projektiranja, testiranja modelov, sanacij turbin, optimizacije črpalk, proizvodnje in uporabe majhnih vodnih turbin, črpalk in ventilatorjev, krmilne in regulacijske opreme, ter projektiranja opreme malih hidroelektrarn. Razpoložljive tehnične storitve obsegajo zanesljivo projektiranje, razvoj in testiranje modela, analize pretoka tekočin, študijo kavitacij, vibracij in dinamičnega obnašanja vodne turbine ali črpalke, ter testiranje na delovišču.

Več informacij na www.kolektorturboinstitut.com

Vodstvo

  • Franc Florjančič, direktor
  • Andrej Jermol, tehnični direktor
  • Boštjan Žerovnik, vodjaprodaje
  • Aljaž Škerlavaj, vodja programa Turbine R&R
  • Rok Pavlin, vodja programa Črpalke