Kolektor Worldwide

Odgovornost do zdravja

Za varnost in zdravje vseh zaposlenih je odgovorno vodstvo vsakega posameznega podjetja v koncernu Kolektor.

Temeljne odgovornosti vodstva pri zagotavljanja varnosti in zdravja:

  • povezovanje in poverjanje nalog iz varnosti pri delu strokovnim in zdravstvenim delavcem,
  • sprejemanje ukrepov za zagotavljanje požarnega varstva, prve pomoči in evakuacije,
  • obveščanje in usposabljanje zaposlenih,
  • zagotavljanje sredstev in opreme,
  • izvajanje periodičnih preiskav delovnega okolja,
  • zagotavljanje zdravstvenih pregledov zaposlenih.