Kolektor Worldwide

Kadrovski strokovnjaki so se na kadrovski konferenci seznanili z aktualnimi spremembami zakonodaje

19.03.2013

Prva kadrovska konferenca v letošnjem letu, je bila posvečena pregledu novosti iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) in Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Glavne novosti s področja Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o urejanju trga dela je predstavila  Ivica Likon, spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež.

Nov Zakon o delovnih razmerjih, ki je bil 13. marca 2013 objavljen v Uradnem listu RS in bo v veljavo stopil 12. aprila 2013, prinaša več novosti, kot so večja notranja fleksibilnost, spremembe postopkov pri sklenitvi in odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, delo preko agencij, povračilo stroškov v povezavi z delom ipd.

Nov Zakon o urejanju trga dela, ki začne veljati s 1. julijem 2013, pa bo prinesel nekaj novosti v povezavi z začasnim in občasnim delom.

Po besedah Marjana Papeža je glavni namen novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je stopil v veljavo 1. januarja letos, vzpostaviti pokojninski sistem, ki bo bolj pravičen, pregleden in posledično tudi finančno učinkovitejši od prehodno veljavnega zakona.

Nova pokojninska zakonodaja podaljšuje delovno dobo zaposlenih kar za nekaj let, zato koncern Kolektor v ta namen pripravlja projekte v okviru age-menedžmenta. Projekti zajemajo tako starejšo generacijo, ki bo glede na staro zakonodajo najbolj občutila spremembe (podaljšanje delovne dobe) kot mlajšo generacijo, ki jo je potrebno pripraviti, da bo učinkovitejša za daljše delovno obdobje.

Projekte na tem področju so v koncernu že zastavili in tej tematiki bo posvečena tudi naslednja kadrovska konferenca.

     

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.