Kolektor Worldwide

Preimenovanje podjetja IGIN v Kolektor IGIN

29.01.2013

Kolektor Sinabit je konec lanskega leta s Petrolovo hčerinsko družbo IGES sklenil dogovor o nakupu stoodstotnega lastniškega deleža družbe IGIN. Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča Ljubljana je bil 16. januarja 2013 opravljen vpis v sodni register o uradnem preimenovanju podjetja IGIN, d. o. o., v KOLEKTOR IGIN, d. o. o.

Kolektor Sinabit zagotavlja preizkušene celostne rešitve inženiringa, avtomatizacije in informatizacije tehnoloških procesov, strojev in naprav v različnih vrstah industrije, energetike, infrastrukturni objektov in zgradb ter okoljske infrastrukture, s čimer izboljšuje proizvodne procese s ciljem dviga proizvodne, tehnološke in energijske učinkovitosti.

»Energetika in elektroenergetika sta za podjetje med ključnimi prednostnimi področji, saj so vse tovrstne izboljšave z vidika tehnološkega napredka pomembne za nadaljnji razvoj povezanih tehnologij. Rešitve Sinabit ob vsem pomembno dopolnjujejo delovanje koncerna Kolektor na področju elektroenergetike v proizvodnji in distribuciji opreme (transformatorji, nizkonapetostna stikalna oprema, sistemi za nadzor in vodenje) ter razvoju in gradnji celovitih rešitev,« pojasnjuje Jernej Hrovat, direktor podjetja Kolektor Sinabit. »Ocenjujemo, da bo nakup podjetja IGIN omogočila širši nabor produktov in storitev našim strankam, predvsem pa ponudbo celovitejših rešitev s področja elektroeenergetike na nivoju koncerna tako na domačem, predvsem pa na tujem trgu,« dopolnjuje Stojan Kokošar, prokurist podjetja Kolektor Sinabit in direktor Kolektorja Synatec.

Kolektor IGIN, d. o. o., je specializiran ponudnik sistemov visokonapetostnih zaščit, ki se nameščajo v visokonapetostna elektroenergetska omrežja in služijo tako zaščiti samih naprav kot tudi vodnikov. Podjetji bosta svoje storitve in rešitve tržili pod blagovno znamko Kolektor oziroma produktno blagovno znamko Sinabit.

www.kolektorsinabit.com

www.kolektor.com

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.