Kolektor Worldwide

Kolektorjeve rešitve za stalni nadzor energetskih transformatorjev

08.01.2013

Na področju elektroenergetike postajajo sistemi za nadzor delovanja energetskih transformatorjev vse pogostejši in tako rekoč standardna oprema energetskih transformatorskih postrojenj, obenem pa tudi gradniki aktivnih omrežij oziroma SmartGrid-s. Z uporabo novih tehnologij smo na osnovi sodelovanja med podjetjema Kolektor Etra in Kolektor Sinabit razvili nadzorni sistem energetskih transformatorjev – NSET, ki zagotavlja neprekinjeno spremljanje stanja ključnih veličin in parametrov energetskih transformatorjev.

NSET uporabnikom omogoča predvsem on-line-nadzor parametrov in stanj transformatorjev skozi njihovo življenjsko dobo, povezavo senzorjev v nadzorni sistem za nadaljnjo analitično obdelavo, izračune parametrov obratovanja, opazovanje ključnih parametrov za napovedovanje dogodkov, alarmiranje, načrtovanje potrebnih vzdrževanj oziroma zamenjav opreme ter vključevanje v nadzorne sisteme energetskih postrojenj. Okvare na energetskem transformatorju lahko povzročijo "katastrofalne" stroške, zato je nadzor delovanja in načrtovanje vzdrževanj oziroma zamenjav opreme ključnega pomena.

Z razvojem sistema NSET smo se lotili tudi problema regulacije hlajenja – regulacija hitrosti ventilatorskih grup. Zahteve po nizki hrupnosti transformatorjev so vedno večje. Problem ventilatorjev pa je v tem, da povzročajo dodaten hrup k celotnemu hrupu transformatorja. Z ustrezno regulacijo lahko ventilatorje vrtimo s takšno hitrostjo, ki še zagotavlja zadostno hlajenje, pri tem pa zadovoljimo tudi predpisom glede hrupa.

Samo Ceferin, direktor tehnološkega področja v podjetju Kolektor Sinabit: »Nadzorni sistem z naštetimi meritvami in modelskimi preračuni pripomore k zgodnjemu odkrivanju začetnih nepravilnosti v delovanju transformatorja. Nepravilnosti opozorijo inženirje na pravočasno ukrepanje in podrobnejšo analizo s pomočjo klasične metode. S sistemom kot je NSET torej pripomoremo k učinkovitejšemu in hitrejšemu odkrivanju okvar in posledično ukrepanju ter manjšim stroškom, ki bi lahko nastali pri transformatorjih brez nadzornega sistema«.

Prva inštalacija pilotnega sistema je bila izvedena na energetskem transformatorju Petrol Energetike v razdelilni transformatorski postaji Lipa pri Štorah. Preko njega se napaja pečni transformator v železarni Štore. Kolektor Sinabit trenutno nadaljuje z razvojnimi aktivnostmi in optimiranjem sistema. Spogledujemo pa se z različnimi projekti v tujini, kjer vidimo velik potencial za prodor in prodajo naših rešitev in znanja na področju nadzora energetskih transformatorjev.

www.sinabit.si, www.kolektor-etra.si

Stalni nadzor energetskih transformatorjev

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.