Kolektor Worldwide

Kolektorjeva divizija Komponente in sistemi za četrtino presegla plan osvojenih projektov v letu 2012

18.12.2012

Pred koncem leta so se zbrali prodajniki in razvojniki, ki delujejo na področju Kolektorjeve poslovne divizije Komponente in sistemi, kamor spadajo programi s področja avtomobilske industrije. Glavni nameni konference so bili prodaja in realizacija zastavljenih ciljev v letu 2013, pregled planov za prihajajoče leto in analiza realizacije strateških izhodišč na področju prodaje in razvoja, ki jih je vodstvo koncerna postavilo pred dvema letoma.

Izvršni direktor za prodajo in marketing Primož Bešter in izvršni direktor za razvoj Marjan Drmota iztekajoče se leto ocenjujeta kot zelo uspešno, saj je koncern na področju Komponent in sistemov  postavljene cilje presegel za več kot četrtino. Pridobil je namreč projekte, ki bodo generirali letno prodajo preko 35 milijonov evrov v nominalnem letu.

Za Kolektor jubilejno leto 2013 bo usmerjeno v uresničevanje zastavljenih dolgoročnih ciljev. Kot sta povedala Bešter in Drmota, načrtujejo od 3- in 5-odstotno organsko rast. Glede na preteklo stanje in dinamiko osvajanja projektov bi morali v letu 2013 pridobiti obseg projektov, ki bi v normalnem letu generirali približno 25 milijonov evrov prodaje. Izpolniti pa bo treba tudi ostale kriterije, predvsem donosnost, če želi Kolektor uresničiti strateško pomembna izhodišča, ki jih je najožje vodstvo postavilo v strategiji razvoja koncerna do leta 2017.

Pri analizi izvajanja strateških izhodišč, ki so bila postavljena pred dvema letoma za letošnje leto, so ugotovili, da so na programu Komutatorji, Magnetne komponente (delno zaradi vpliva cen surovin) in Rotorji krepko presegli plan, pri programu Hibridika ter programu Interier in Eksterier v okviru postavljenih ciljev, medtem ko na programu Elektronika in pogoni ter na programu Elektronske komponente še niso dosegli načrtovanega plana.  

Kot je povedal direktor za prodajo in marketing Primož Bešter, imajo znotraj poslovne divizije Komponente in sistemi veliko število pomembnih projektov. Trenutno najbolj kompleksen je strateški projekt, kjer izdelujejo motor in kontroler.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.