Kolektor Worldwide

Izkoristite nepovratna sredstva za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti

20.11.2012

Meseca septembra je ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Lokalnim skupnostim tako namenja 52 mio € nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo obstoječih stavb.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev lokalnim skupnostim za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo obstoječih stavb ali izvedenih ukrepov pri nadomestnih gradnjah za:

 • toplotno izolacijo fasad,
 • toplotno izolacijo podstrešja,
 • zamenjavo oken.

Poleg navedenega so lokalne skupnosti do finančnih spodbud upravičene tudi v primeru

 • sanacije sistemov in uporabe ali vgradnje sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje stavb ter
 • okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije, kot tudi za
 • samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov projekta.

Celostne rešitve energetske sanacije stavb

Podjetje Kolektor Koling, gazela primorsko-notranjske regije za leto 2011, nudi investitorjem celostne rešitve za izvedbe objektov (gradbeni inženiring in arhitektura, elektro in strojne inštalacije, klimatizacija in prezračevanje, energetika, servis), ki strankam olajšajo izvajanje investicijskih dejavnosti.

Kot ponudnik celostnih rešitev izvedbe gradbenih projektov pri energetski sanaciji stavb nudijo:

 • energetski pregled stavb,
 • izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo,
 • analizo stanja ter vgradnjo sistemov za merjenje porabe energentov,
 • izvedbo energetske sanacije  objektov:
  • gradbeno obrtniška dela (fasade, toplotne izolacije ...),
  • inštalacijska dela  (prezračevalni , ogrevalni in hladilni sistemi, priprava sanitarne vode, razsvetljave, regulacije),
  • fotovoltaika,
 • izvedbo centralnih nadzornih sistemov in regulacij vključno s energetskim portalom.

Sodelovali smo pri energetski obnovi Splošne bolnišnice Izola

Izolska bolnišnica je bila pred obnovo med energetsko najbolj potratnimi bolnišnicami. Namen energetske sanacije je bil zmanjšati rabo energije in doseči čim večji delež obnovljivih virov energije. Po besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja bodo privarčevali 30 odstotkov pri stroških energentov oziroma skoraj pol milijona evrov. Pri energetski obnovi, ki bo omogočila tolikšne prihranke, je sodeloval tudi Kolektor Koling, ki je pri obnovi poskrbel za izvedbo vseh strojno instalacijskih del.

Prav tako je Kolektor Koling sodeloval pri energetski sanaciji doma upokojencev v Tolminu (gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije, vzpostavitev centralno-nadzornega sistema ter spremljanje porabe) in splošne bolnišnice v Postojni (gradbeno obrtniška dela, strojne inštalacije). V teku pa je priprava projektne dokumentacije za energetsko sanacijo Osnovne šole Cerkno in Osnovne šole Idrija.

Kontakt

Kontaktni osebi za svetovanje pri energetski sanaciji stavb: Brane Brelih, izvršni direktor PE Inštalacije (csbof/csfmjiAlpmflups/dpn), Polona Troha Kleindienst, vodja arhitekturnega projektiranja (qpmpob/lmfjoejfotuAlpmflups/dpn*/

Dodatne informacije

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.