Kolektor Worldwide

Pametna omrežja lahko predstavljajo eno od rešitev za izhod iz krize

13.11.2012

Tehnološka platforma za pametna omrežja je pripravila konferenco, katere rdeča nit je bila zagon nacionalnega demonstracijskega projekta pametnih omrežij. Kot predstavnika koncerna Kolektor sta na konferenci aktivno sodelovala Marjan Drmota, izvršni direktor za razvoj in Stojan Kokošar, direktor podjetja Kolektor Synatec ter prokurist podjetja Kolektor Sinabit.

»Demonstracijski in pilotski projekti so dobra osnova za trženje novih izdelkov in rešitev ter iskanje novih priložnosti na tržišču. Znotraj koncerna Kolektor smo zaznali, da se na elektroenergetskem področju resnično dogajajo večje spremembe, odpirajo se priložnosti za vstop na tržišče z novimi izdelki in storitvami. Te priložnosti so seveda zaznali tudi drugi, kot so npr.  japonska podjetja, ki na tem področju v Evropi nikoli niso bila močna, a poskušajo izkoristiti nastale priložnosti,« o pomenu pametnih omrežij pravi Stojan Kokošar, Marjan Drmota pa k temu dodaja, da »moramo čim prej priti do demonstracijskih projektov, ki morajo biti zastavljeni tako široko, da bodo omogočali vstop vsem partnerjem v slovenski industriji in hkrati pripravljeni tako, da bodo omogočali vstop tudi zunanjim partnerjem, kot je na primer japonska agencija NEDO.« Drmota je mnenja, da mora slovensko gospodarstvo gledati preko meje slovenskega tržišča, lahko pa tega izkoristi kot poligon za verifikacijo in kot začetno referenco. »Parcialni projekti na področju pametnih omrežij nakazujejo dobre gradnike za integralne rešitve.«

Sicer pa je zagon demonstracijskega projekta pametnih omrežij tudi ena od točk iz podpisa sporazuma o sodelovanju med TIA (Javna agencija za tehnološki razvoj RS) in NEDO (Japonska agencija za nove energetske in industrijske tehnologije). Omenjeni sporazum zajema sodelovanje na področju naprednih industrijskih tehnologij, ki se vključujejo v koncept gradnje tako imenovanih pametnih mest.  Prvi koraki k zagonu demonstracijskega projekta pametnih omrežij so narejeni, kdaj pa bo dejansko prišlo do zagona, pa bo pokazal čas. Po besedah prof. dr. Igorja Papiča, predsednika platforme, se bo projekt zgodil na nekem regionalnem območju – lahko je to mesto, podeželje, različne lokacije, pomembno pa je, da bodo te lokacije med seboj informacijsko povezane v celoto. Prvi korak predstavlja napredno merjenje, torej vpeljava pametnih števcev, ki se že dogaja. Glavna vsebina demonstracijskega projekta pa bo po mnenju dr. Papiča aktivni odjem električne energije.

 

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.