Kolektor Worldwide

Ascomu priznanje za najboljšo dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu

22.10.2012

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v okviru evropske kampanje varnosti in zdravja pri delu, katere naslov je »Partnerstvo za preprečevanje tveganj«, podelilo priznanja za primere dobrih praks na področju varnosti in zdravja pri delu v letošnjem letu. Kot najboljši primer dobre prakse je bil izbran Ascomov projekt »Zdrava hrbtenica – zdrava družba. Program obvladovanja tveganj za zdravje«.

Tripartitna komisija, ki je ocenjevala projekte, je presodila, da je podjetje Ascom »razvilo učinkovit dialog med vodilnimi in vodstvenimi delavci ter zaposlenimi, ki zasledujejo skupen cilj: izboljšanje delovnega procesa in dvig ravni varnosti in zdravja pri delu s spodbujanjem zaposlenih k inovativnosti. Prav tako je podjetje razvilo dobro sodelovanje s pooblaščenim izvajalcem medicine dela. Vidne so izboljšave na delovnih mestih, pri čemer so celostne rešitve na področju varnosti in zdravja pri delu del strategije podjetja in jih je možno prenesti tudi v druge dele koncerna Kolektor. Primer predstavlja dober zgled, kako aktivirati vse zaposlene za skupen cilj – ohraniti zdravo, vitalno ter uspešno podjetje.«

»Zelo smo zadovoljni, da je komisija ministrstva za delo, družino in socialne zadeve opazila našo večletno skrb za zaposlene in njihovo zdravje, ki nenazadnje vpliva tudi na zdravje podjetja in celotne družbe,« je priznanje komentiral direktor Ascoma Boštjan More. Komisija je kot pomembno dodano vrednost projekta izpostavila sodelovanje zdravnika medicine dela v projektu in prenosljivost projekta v druge organizacije in podjetja. »Pri prenosu projekta v druga podjetja predvsem koncerna Kolektor smo že zastavili prve korake,« je Boštjana Moreta dopolnil direktor za tehnično področje Janez Gostiša in dodal: »Moram pa poudariti, da bo za uspešno implementacijo potrebna ena od naših vrednot, in sicer vztrajnost in borbenost.« Boštjan More, direktor podjetja Ascom, še pravi, da bodo aktivnostim stalno dodajali nove, da bodo z njimi še dodatno motivirali sebe in zaposlene, da je smiselno skrbeti za svoje zdravje, da bomo čim dalj časa zdravi in uspešni na delovnih mestih.

Na tem mestu gre vsekakor zahvala in pohvala vodjema projektov, socialnima delavkama Claudii Costa in Petji Velikonja Vončina, inženirju varstva pri delu iz podjetja EVT Sistemi Miranu Gnezda, zdravniku medicine dela Bojanu Pelhanu in vsem ostalim, ki so pri projektu kakor koli sodelovali.  

Ker gre za vseevropsko kampanjo varnosti in zdrava pri delu, bo Ascom kot zmagovalec slovenske kampanje s projektom »Zdrava hrbtenica – zdrava družba. Program obvladovanja tveganj za zdravje« sodeloval tudi na evropskem izboru primera najboljše prakse.

Priznanje sta iz rok ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Andreja Vizjaka prejela vodja projekta Claudia Costa in direktor Ascoma za tehnično področje Janez Gostiša. 

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.