Kolektor Worldwide

Kolektor ostaja med večjimi štipenditorji v državi

02.10.2012

Slovenskih podjetij, ki bi se odločala za štipendiranje, je vsako leto manj. Kolektor ostaja med njimi, saj se zaveda, da je štipendiranje eden od načinov pridobivanja kadra, ki ga potrebuje za svoj razvoj.

Kolektor (podatki veljajo za Kolektor Group, Kolektor Sikom, Kolektor Orodjarna, Kolektor KFH ima 110 aktivnih štipendistov, za njihove štipendije pa je v lanskem letu namenil 145.866 evrov, kar predstavlja 0,46 odstotka v primerjavi s stroški dela. Navedeni podatki ga uvrščajo ne samo med največje štipenditorje, pač pa tudi med najintenzivnejše v državi.

Koncernova služba za kadre je konec meseca avgusta in v začetku septembra opravila informativne razgovore s kandidati za pridobitev kadrovske štipendije. Na idrijski lokaciji je skupaj podelila 37 štipendij od tega 19 štipendij novim štipendistom, 18 štipendij pa svojim že obstoječim štipendistom, ki pa v letošnjem šolskem/študijskem letu nadaljujejo šolanje oz. študij na višji stopnji izobraževanja. 

Na Kolektorju pravijo, da so letos prejeli tudi prošnje Zoisovih štipendistov, kar s finančnega vidika niti ni presenetljiv pojav, saj od letošnjega šolskega/študijskega leta Zoisovi štipendisti ne bodo več prejemali dodatka za prevoz. Nekateri kandidati so se Zoisovi štipendiji pripravljeni odpovedati, z drugimi so našli drugačne oblike sodelovanja.

Kljub velikemu številu razpisanih štipendij za izobraževalni program strojništvo (raven 7 in 6/2 - 1. bolonjska stopnja - UN), štipendije za omenjeni profil v študijskem letu 2012/2013 ostajajo v večji meri nepodeljene. To dodatno dokazuje, da tovrstnega profila z dobrimi rezultati in ustrezno vizijo sodelovanja s koncernom v ožjem in širšem okolju zelo primanjkuje. Prav zaradi tega Kolektor resno razmišlja o štipendiranju in zaposlovanju ljudi iz tujine.

Portal za štipendiste koncerna Kolektor 

Novi štipendisti so se seznanili s kadrovskim štipendiranjem

 

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.