Kolektor Worldwide

Naj bo tudi vaša prihodnost modra

19.04.2012

Naj bo tudi vaša prihodnost modra – to je bil slogan dogodka BlueFuture, ki sta ga na Brdu pri Kranju pripravila koncerna Kolektor in KSB. Z njim sta želela zainteresirani javnosti predstaviti napredne tehnološke rešitve v komunalni infrastrukturi in energetiki, ki jih bosta ponujala slovenskemu trgu in državam JV Evrope.

Višanje kakovosti bivanja in zdravo življenjsko okolje sta v Evropi in tudi drugod po svetu prednostna naloga prebivalcev. V ta namen se povečujejo tudi vlaganja v komunalno infrastrukturo in energetiko, ki vključujejo vedno kompleksnejše in zahtevnejše tehnologije. Med tovrstne sklope tehnologij vsekakor sodijo tudi črpalni in hidravlični sistemi znotraj toplovodnih in vodovodnih sistemov ter sistemov za ravnanje z odpadnimi vodami. Sodobne črpalke in z njimi povezane tehnologije poleg zanesljivega obratovanja omogočajo tudi racionalno in učinkovito rabo energije, še vedno pa predstavljajo ključni strošek porabe električne energije v komunalni infrastrukturi in energetiki. Prav iskanje čim boljših in uporabnikom prilagojenih rešitev je bil povod za sodelovanje dveh svetovno uspešnih koncernov, idrijskega Kolektorja in nemškega KSB-ja.

Sodelovanje temelji na večletnih medsebojnih izkušnjah na področju implementacije sistemov avtomatizacije v komunalni infrastrukturi. Rešitve, ki so bile predstavljene, temeljijo na proizvodih koncerna Kolektor, ki so specialno namenjene krmiljenju in spletnemu nadzoru črpalk, in proizvodih koncerna KSB, ki temeljijo na visoko učinkovitih črpalkah, novi generaciji visoko učinkovitih motorjev in elektronskih modulih za nadzor in diagnostiko črpalk. Posebej je bil izpostavljen proizvod koncerna KSB, ki je namenjen tržišču prenosa tople vode in pomeni s svojim prispevkom k učinkovitosti celotnega sistema popolno novost na tem tržišču.  Pred letom dni so na teh temeljih začeli snovati skupni projekt BlueFuture, skozi katerega bodo ponudili tržišču JV Evrope napredne tehnološke reštive, je na dogodku BlueFuture zbranim predstavnikom slovenskih občin, komunalnih podjetij in drugim povedal Stojan Kokošar, direktor Kolektorja Synatec in prokurist podjetja Kolektor Sinabit, in dodal: »Računam, da bomo naredili z novimi rešitvami v tem delu Evrope tudi določen tehnološki preboj v smeri učinkovite rabe energije.« 

Uspešno sodelovanje idrijskega Kolektorja in nemškega KSB-ja je pozdravila tudi predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen. Po njenem je dogodek BlueFuture dodatna potrditev zelo dobrega sodelovanja Slovenije in Nemčije. Nemčija je namreč najpomembnejši slovenski gospodarski partner, saj več kot 20 odstotkov vsega svojega uvoza in izvoza opravi prav z Nemčijo. Nemška podjetja so pri nas zelo uspešna, enako velja za naša podjetja v Nemčiji. Predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen je kot primer slovenskega podjetja, ki je v Nemčiji zelo uspešen, izpostavila prav Kolektor.      

Domači in tuji strokovnjaki, ki so na dogodku BlueFuture govorili o modularnih rešitvah za pripravo in distribucijo tople vode, celovitih rešitvah za vodovodne sisteme ter črpališčih v kanalizacijskih sistemih, so bili mnenja, da je možnosti uvajanja energetske učinkovitosti veliko. Prof.dr. Brane Širok, vodja katedre za energetsko strojništvo na Fakultet za strojništvo opaža, da so črpalke po navadi nameščene na napačnih mestih in zato ne delujejo optimalno. »Z optimizacijo sistema bi lahko veliko prihranili,« pravi dr. Širok, Marjan Silovic, direktor v KSB Slovenija, pa dodaja, da je »uvajanje novih tehnologij neizogibno, saj smo preveliki porabniki energije, njene cene pa strmo naraščajo.«     

Dogodke so organizatorji zaokrožili s pregledom možnosti financiranja energetsko varčnih črpališč. Po mnenju Tine Žejn iz UniCredit banke je za to najprimernejše projektno financiranje, katerega glavna značilnost je ta, da banka oceni verjetnost prihodnjih denarnih tokov, ki so pogoj za odobritev kredita.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.