Kolektor Worldwide

Sodišče zavrnilo zahtevo Hidrie Fin za imenovanje drugega posebnega revizorja

15.12.2011

Ker manjšinska delničarka v družbi FMR – družba Hidria Fin ni bila zadovoljna z ugotovitvami s strani sodišča imenovanega posebnega neodvisnega revizorja, ki v svojem poročilu o posebni reviziji posameznih poslov družbe FMR ni ugotovil nikakršnih nepravilnosti, nezakonitosti oz. nepoštenosti, je sodišču predlagala imenovanje drugega posebnega revizorja za preveritev istih poslov.

Družba FMR je ugovarjala tej zahtevi in predlagala zavrnitev oz. zavrženje predloga Hidrie Fin iz razloga, ker Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne predvideva možnosti izpodbijanja ugotovitev iz posebnega revizijskega poročila, prav tako pa predlagatelj ni strokovnjak na področju revizije in standardov revidiranja v postopku posebne revizije. Zato je skrajno neprimerno, da zastopniki Hidrie Fin vsebinsko vrednotijo posebno revizorjevo poročilo in na tej podlagi ponovno zahtevajo postavitev novega revizorja za preveritev istih poslov v postopku, ki je bil s sodbo višjega sodišča v Kopru z dne 10. 2. 2011 sicer že pravnomočno končan.

V sredo 14. decembra 2011 je Okrožno sodišče v Novi Gorici sprejelo sklep, da se predlog Hidrie Fin za imenovanje drugega posebnega revizorja za preveritev osmih poslov družbe FMR, o katerem je to isto sodišče s sklepom z dne 29.10. 2010 sicer že odločilo, zavrne!

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.