Kolektor Worldwide

Odprti dan Kolektorjeve podružnice v Kočevju

22.11.2011

Vodstvo Kolektorjeve podružnice v Kočevju je za vodstva Kolektorjevih podjetij v Sloveniji pripravilo odprti dan, na katerem so jim predstavili njihov razvoj od začetkov do danes, ko je končana tudi druga faza obnove prostorov in širitev proizvodnje. Gostje so bili nad videnim in slišanim navdušeni.

Začetki Kolektorjevega delovanja v Kočevju segajo v leto 2007, ko se je intenzivno iskalo lokacijo za preselitev dela HB tehnologije z matične lokacije v Idriji. Najemu in adaptaciji prostorov je sledilo iskanje kadrov in njihovo usposabljanje. Redna proizvodnja je v Kočevju stekla januarja 2008.

Ker  je vodstvo koncerna Kolektor ocenilo, da je bila poteza o selitvi dela proizvodnje v Kočevje pravilna, je v začetku letošnjega leta sledila širitev proizvodnje in s tem povezano novo zaposlovanje. V Kočevju so poleg 47 različnih aktivnih kod komutatorjev na HB programu začeli izdelovati še 20 profilnih.     

Po besedah vodje podružnice v Kočevju Ivana Jereba, si bo ekipa 70 zaposlenih še naprej prizadevala za še boljše rezultate. Že zdaj so dokazali, da se da s stalnim delom in prizadevanji doseči zastavljene cilje. Kot je še povedal, so se vseskozi trudili pri zaposlenih vzbuditi timski duh in medsebojno pomoč, česar do prihoda Kolektorja v Kočevje niso bili vajeni. Spoznali so, da je to edina pot, ki vodi do uspeha. Neformalna srečanja in druženja zaposlenih so neverjetno dvignila zavest in pripadnost zaposlenih Kolektorju.

Odprti dan so v Kočevju popestrili s presenečenjem za obiskovalce. V svojo sredino so namreč povabili zgodovinarja Antona Prelesnika, ki je spregovoril o Kočevski.         

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.