Kolektor Worldwide

Prva konferenca Tehnološke platforme za pametna omrežja

16.11.2011

Na Gospodarski zbornici Slovenije so pripravili 1. konferenco Tehnološke platforme za pametna omrežja, ki so jo organizirali v sodelovanju z društvom elektroenergetikov Slovenije. Številčna udeležba je potrdila, da pametnim omrežjem posvečamo vse večji pomen. Medtem ko je še do pred kratkim Evropa prednjačila na tem področju, so jo že prehitele ZDA. Tudi pri nas ne držimo križem rok, toda temu področju še ne sledi zakonodaja. Na omenjeni konferenci je sodeloval tudi koncern Kolektor, ki ima pod svojo streho tri podjetja, ki se ukvarjajo s ponudbo posameznih produktov in sistemov za pametna omrežja. To so Kolektor Etra, Kolektor Sinabit in Kolektor Synatec.

Velike evropske države vlagajo ogromna sredstva v razvoj pametnih omrežij in demonstracijskih pilotskih projektov, največ v priključitev na tako imenovane pametne števce. Na ravni Evropske unije je  trenutno v igri 270 projektov razvoja pametnih omrežij.

Med najpomembnejše zaveze uvrščajo pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov energije, kasneje mora ta proizvodnja postati brezogljična, nacionalna električna omrežja je treba integrirati v vseevropsko, kar je zelo pomembno, če želimo izkoriščati veterni potencial na severu in sončno energijo na jugu celine, za kar naj bi v prihodnjih desetih letih samo za raziskave  namenili 10 milijard evrov.

Slovenska platforma deluje že od leta 2006 in je bila doslej pobudnica sodelovanja v evropskem prostoru. Najbolj tvorno na tujem sodelujejo s sorodno avstrijsko platformo, doma pa z  Elektroinštitutom Milan Vidmar. Predstavnik slednjega je sodeloval še s predstavniki osmih podjetij na okrogli mizi z naslovom Vizija razvoja elektroenergetskih omrežij in priložnosti za slovensko industrijo, na kateri je koncern Kolektor zastopal izvršni direktor za razvoj Marjan Drmota, ki je izpostavil zavedanje koncerna o sodelovanju in prispevku k razvoju pametnih omrežij.

Udeležence je prek video konference iz  Bruslja pozdravil dr. Janez Potočnik, za govornico pa je v živo nastopil še predsednik GZS Samo Hribar Milič, ki ob tej priložnosti ni pozabil pojasniti, zakaj slovensko gospodarstvo predlaga dodatno zadolžitev, in da konferenco Tehnološke platforme za pametna omrežja na GZS vidijo kot promocijo slovenskega gospodarstva še posebej naše industrije za vstop v energetske projekte prihodnosti.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.