Kolektor Worldwide

Kolektor Koling finalist Dnevnikove Gazele 2011

26.10.2011

S slovesnostjo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani se je končal letošnji izbor za zlato gazelo 2011. Visoko v zrak je gospodarskega oskarja – kipec zlate gazele dvignil direktor podjetja KLS Ljubno Bogomir Strašek, srebrno gazelo je letos osvojilo podjetje XLAB d.o.o., bronasta gazela je pripadla podjetju GMT d.o.o., priznanje nominiranca, ki je enakovredno zmagovalcu, pa je prejel Kolektor Koling, ki je bil predhodno prepoznan za gazelo primorsko-notranjske regije.

Izhodišče izbora gazela so lestvice, ki temeljijo na računovodskih podatkih o stopnji rasti prihodkov od prodaje podjetij – gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov – v petih letih. Na podlagi seznama 100 najhitreje rastočih podjetij so oblikovali seznam desetih kandidatov za regijsko gazelo. Seznam kandidatov je oblikovan s pomočjo sintetiziranega kazalnika, izračunanega kot tehtano povprečje stopnje rasti čistih prihodkov od prodaje v obdobju zadnjih petih let, dodane vrednosti na zaposlenega in njene rasti ter indeksa DaBeg, ki pokaže stopnjo rasti števila zaposlenih, primerljivo med različno velikimi podjetji.

Predlog kandidatov je podala metodološka komisija, v katero je bilo  vključeno tudi uredništvo Poslovnega Dnevnika. Zmagovalec primorsko-notranjske regije je bil Kolektor Koling. Predsednik uprave Dnevnika magister Branko Pavlin je izrazil prepričanje, da če bi katera koli vlada v svojem mandatu naredila to, kar ustvarijo njihove gazele v gospodarstvu, bi za seboj pustila vse države razvitega sveta. Gazele namreč k gospodarski rasti prispevajo levji delež in odpirajo nova delovna mesta. V zadnjih petih letih je petsto najhitreje rastočih slovenskih podjetij ustvarilo 8.462 novih delovnih mest, njihova prodaja pa se je s 700 milijonov evrov leta 2005 povečala na 3,3 milijarde evrov leta 2010, pri čemer dodana vrednost na zaposlenega presega 56.000 evrov.

Utrinek s podelitve Dnevnikovih gazel 2011 v ljubljanskem Cankarjevem domu, kjer je Kolektor Koling zastopal direktor Tine Vadnal

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.