Kolektor Worldwide

Poslovna konferenca Kolektor Kolinga o energetsko učinkoviti gradnji

19.10.2011

Namen poslovne konference je širši javnosti prestaviti sodobne pristope k učinkovitemu načrtovanju in izgradnji nizkoenergijskih stavb z uporabo naprednih tehnologij, spregovoriti o trenutnih razmerah na trgu ter izzivih in priložnostih, ki jih prinaša energetsko učinkovita gradnja. »Predvsem pa je v teh negotovih kriznih časih pomembno sodelovanje, izmenjava znanj in izkušenj,« je v uvodnem nagovoru povedal direktor podjetja Kolektor Koling Tine Vadnal.

Predavatelji na konferenci so si enotni, da je energetsko učinkovita gradnja ekonomska in okoljska nuja. Za Slovenijo je energetsko varčna gradnja novih in obnova obstoječih zgradb izjemnega pomena, saj z njo dolgoročno zmanjšujemo visoko energijsko uvozno odvisnost, povečujemo število delovnih mest in zmanjšujemo emisije TGP. 

Stavbe predstavljajo kar 41 odstotkov vse porabe primarne energije. Zaradi tega je ustrezna zasnova novih in energetska sanacija obstoječih stavb ključnega pomena pri doseganju okoljskih in energetskih ciljev. V Evropi smo sprejeli standarde, s katerimi smo sistematizirali energetske razrede stavb. Standard EN 15232 uvaja razvrstitev zgradb po energetski učinkovitosti glede na sisteme vodenja in nadzora zgradbe (centralni nadzorni sistemi). Kot primer celotnega koncepta energetsko učinkovite zgradbe s podporo centralnega nadzora oz. t. i. »pametne zgradbe«, pri kateri so upoštevali zahteve standarda EN 15232, so na konferenci izpostavili Kolektorjev Razvojno-tržni center. 

Propad številnih slovenskih gradbenih podjetij postavlja vprašanje, kako reorganizirati slovensko gradbeništvo. Predsednik koncerna Kolektor Stojan Petrič je prepričan, da gradbeništvo potrebuje nov poslovni model. Potrebuje nekaj vitkih gradbenih podjetij s 500 do 1000 zaposlenimi, ki bodo specializirana za opravljanje določenih storitev in povezana v konzorcij ali grozd. Na tak način bodo trgu lahko ponujala kompleksnejšo ponudbo. To naj bi gradbeništvu omogočilo večjo fleksibilnost in večjo stroškovno učinkovitost. Za okrevanje slovenskega gradbeništva in njegov nadaljnji razvoj je po Petričevih besedah pomembno, da vsaj tretjino storitev izvozi, da ohrani kooperantsko mrežo in plačilno disciplino.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.