Kolektor Worldwide

Kolektor na forumu Znanje za gospodarstvo izpostavljen kot primer dobre prakse

28.09.2011

Forum Znanje za gospodarstvo, ki ga je že drugič zapored pripravila Slovenska fundacija za poslovno odličnost (SFPO), je bil namenjen izmenjavi znanj in izkušenj med znanstveno sfero in gospodarstvom. Slogan letošnjega foruma je bil na vrh evropske odličnosti. Pot do vrha so gradili z odličnimi zgodbami slovenskih podjetij, ki se lahko pohvalijo z izjemnimi dosežki. Mednje sodi tudi Kolektor.

Predstavil ga je glavni izvršni direktor Radovan Bolko. Spregovoril je o dveh koncernovih primerih dobrih praks, ki lahko tudi drugim pomagata na njihovi poti k odličnosti. Kot je povedal Bolko, je glavna značilnost koncerna Kolektor hitra rast. Leta 2008 je imel Kolektor 240 milijonov evrov prometa. Takrat so si ambiciozno zastavili, da bodo leta 2012 dosegli 380 milijonov evrov prometa, a ga bodo kot kaže dosegli oziroma presegli že letos. Dosegli naj bi 400 milijonov evrov prometa.

Kolektor je predstavil kot razvojno, tržno usmerjeno, inovativno in poslovno uspešno družbo. Njihov adut je razvoj novih izdelkov, saj lahko samo z njim dosegajo nadaljnjo rast koncerna. »Če hočemo biti tehnološki vodja, kar je naš cilj, moramo biti inovativni in poslovno uspešni,« je poudaril Radovan Bolko. Nadaljnjo rast bodo dosegali z organsko rastjo in akvizicijami. Če želi Kolektor, ki je lani ustvaril 350 milijonov evrov prometa, dosegati od 3- do 5-odstotno organsko rast in če upoštevamo, da je življenjska doba nekega produkta 10 let, mora Kolektor vsako leto razviti in na trg plasirati za 50 milijonov evrov novih izdelkov.

Z leti je Kolektor razvil t. i. razvojno-tržni vodstveni tim, kar pomeni, da vsak program vodita dva človeka, tehnik in tržnik. Prvi primer dobre prakse, ki je s tem povezan, je vpeljava t. i. sita, skozi katerega morajo vsi projekti. Skozenj pridejo le tisti, ki imajo dovolj visoko dodano vrednost. Kot primer zelo uspešnega projekta, ki je prišel skozi omenjeno sito, je navedel komutator za črpalke za gorivo v avtomobilih, s katerim pokrivajo približno 50 odstotkov svetovnega tržišča.

Drug primer dobre prakse pa je najuspešnejša koncernova akvizicija, ki jo je ta izpeljal v Nemčiji in z njo okrepil svoj položaj na področju magnetizma. Po Bolkovem mnenju velika podjetja samo z organsko rastjo ne morejo rasti, pač pa za to nujno potrebujejo akvizicije. Kolektorjeva akvizicija v Nemčiji je tipičen primer, kako ciljno vstopiti na neko področje, tu konkretno na področje magnetizma. Kolektor je v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan organiziral tudi mednarodno konferenco s tega področja, in sicer o redkih zemljah, ki so se je udeležili številni ugledni domači in tuji strokovnjaki.                                 

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.