Kolektor Worldwide

Skupščina družbe Kolektor Group d. o. o.

31.08.2011

Družbeniki skupščine Kolektor Group d. o. o. so na seji skupščine danes, 31. 8. 2011 potrdili letno poročilo družbe Kolektor Group d. o. o. za leto 2010 in sklenili, da se milijon evrov porabi za izplačilo dividend.

 

Po oceni poslovodstva družbe Kolektor Group d. o. o. so dobri poslovni rezultati v letu 2010 rezultat pravilnih poslovnih odločitev in usmeritev iz let2008 in2009, s čemer so soglašali tudi družbeniki.

Za revidiranje letnega poročila za leto 2011 so imenovali revizijsko družbo Ernst & Young iz Ljubljane, ki za družbo opravlja revizijske storitve že nekaj let.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.