Kolektor Worldwide

Skupščina družbe FOND d. d.

25.08.2011

Redna letna skupščina družbe FOND d. d. je obravnavala standardna vprašanja, kot so seznanitev z letnim poročilom, odločanje o delitvi dobička, podelitvi razrešnice ter imenovanju revizorja, imenovan pa je bil tudi nadomestni član nadzornega sveta.

Družba FOND, ki je bila ustanovljena že leta 1992, je svojim delničarjem vsako leto izplačala dividende, tako bo tudi letos, saj je skupščina potrdila predlog uprave in nadzornega sveta glede delitve bilančnega dobička. Delničarji bodo prejeli po 28,00 evrov bruto dividende na delnico, ki bo izplačana 23. septembra 2011.

Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za preteklo poslovno leto, za revizorja pa imenovala družbo Ernst & Young iz Ljubljane. Zaradi sprejetja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je lansko leto iz nadzornega sveta izstopil njegov član gospod Bojan Sever, župan Občine Idrija, zato je skupščina na današnji seji namesto njega v nadzorni svet imenovala gospoda Damjana Krapša.

 

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.