Kolektor Worldwide

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

17.08.2011

Družba FMR Financiranje in upravljanje naložb d. d., Vojkova ulica 10, Idrija, je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP).

ATVP v odločbi ugotavlja, da je prevzemna ponudba prevzemnikov KOLEKTOR SIKOM Komutacijski in rotacijski sistemi d. o. o., Vojkova ulica 10, Idrija, FMR HOLDING Družba pooblaščenka d. d., Lapajnetova ulica 9, Idrija, KOLEKTOR Group Vodenje in upravljanje družb d. o. o., Vojkova ulica 10, Idrija, in KOLEKTOR PROKOS Trgovina in posredništvo d. o. o., Lapajnetova ulica 9, Idrija, za odkup 814.015 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake FMRG, zmanjšano za 480.092 delnic oznake FMRG, ki jih imajo prevzemniki skupaj z osebami, s katerimi delujejo usklajeno, že v lasti, torej skupno za 333.923 delnic oznake FMRG, ki je trajala od 8. julija do 8. avgusta 2011, uspešna. Prevzemno ponudbo je sprejelo 14 imetnikov delnic družbe FMR, ki so bili skupaj imetniki 4.351 delnic z oznako FMRG, kar predstavlja 0,53 % vseh delnic družbe FMR.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.