Kolektor Worldwide

Kolektor KFH ima velike načrte za uspešno rast podjetja

05.07.2011

Vodstva podjetij Kolektor Sikom, Kolekor KFH in Ascom so se dogovorila, da obudijo idejo o mesecih podjetij oziroma organizacijskih enot. Pred leti so mesece namenjene posameznim organizacijskim enotam že pripravili in ker se je ideja pokazal kot prava, so se odločili, da jih letos ponovno pripravijo. Namen tovrstnih dogodkov je predvsem spoznavanje podjetja, zaposlenih in njihovega dela.

Kot prvo se je predstavilo podjetje Kolektor KFH. Vodstvo Kolektor KFH-ja je v uvodni predstavitvi zbranim predstavilo novo organizacijsko strukturo, proizvodni program in novosti, na katerih delajo.

Vizija 51 zaposlenih je postati dolgoročno uspešno in donosno podjetje znotraj koncerna Kolektor, kjer bodo skrbeli za industrijalizacijo novih proizvodnih programov, stalno izboljševali obstoječe procese in izdelke, spodbujali timsko delo ter izkoriščali inovativni potencial zaposlenih na vseh nivojih v podjetju. 

Kot je v predstavitvi podjetja Kolektor KFH povedal njegov direktor Andrej Brložnik, naj bi podjetje do leta 2012 doseglo več kot 50 odstotkov prometa iz novih programov v celotni prodaji. Danes je to razmerje 35 (hibridika, rotorji) proti 65 odstotkom (komutatorski progam). Da bi to dosegli je glavni strateški cilj podjetj industrializacija novih proizvodnih programov oziroma diverzifikacija na področju hibridnih izdelkov in rotorjev.

V letošnjem letu naj bi začeli s proizvodnjo priključnic servo volana za kupca Brose, s širjenjem kapacitet rotorskih programov ter proizvodnjo komutatorja 11289 za kupca Hyundam.

Predstavitvi podjetja je sledil ogled proizvodnje rotorjev in hibridike v proizvodni hali S18 in strojegradnje v Razvojno-tržnem centru, kjer je postavljena linija za kupca Brose.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.