Kolektor Worldwide

Skrb za zdravje je poglavitnega pomena

10.06.2011

Zdravstveno osebje idrijskega Zdravstvenega doma se je z vodstvom koncerna Kolektor srečalo na delovnem posvetu o bolniškem staležu ter preventivnih ukrepih za boljše zdravje zaposlenih.

Goste je pozdravil predsednik koncerna Kolektor Stojan Petrič, ki jim je predstavil koncern, njegovo organiziranost in proizvodne programe. Izpostavil pa je predvsem dejstvo, ki je za občino Idrija še kako pomembno, to je, da koncern Kolektor v zadnjim 33 letih ni posloval z izgubo niti ni imel prekinitev dela, na kar so v koncernu še posebej ponosni.

Glede na profil gostov je izvršna direktorica za kadre Ingrid Kermavnar nekaj besed namenila sami strukturi zaposlenih v koncernu. Ta v svojih podjetjih v Sloveniji zaposluje 2180 ljudi, od tega jih dobra polovica dela v Idriji. Dobrih 70 odstotkov zaposlenih je starih med25 in45 let, štirje odstotki so mlajši od 25, štirje odstotki zaposlenih pa starejši od 55 let. Čeprav je bilo pred leti razmerje zaposlenih po spolu enakovredno, pa je danes krepko v prid moškim. Teh je na idrijski lokaciji zaposlenih 82 odstotkov, 18 odstotkov je žensk.

O bolniških odsotnostih je spregovorila socialna delavka Petja Velikonja Vončina. Po njenem mnenju je zdravstveno stanje zaposlenih odraz dejanskega stanja v podjetju. Čeprav je bolniška odsotnost v času krize naraščala, pa se v zadnjem obdobju zmanjšuje. Še vedno pa je povprečje bolniškega staleža 16 dni. Vzroki odsotnosti so predvsem bolezni, poškodb pri delu je zelo malo.

Kolektor z idrijskim Zdravstvenim domom že sodeluje pri urejanju in ugotavljanju bolniške odsotnosti, v procesu ugotavljanja invalidnosti, pri motiviranju za zdravljenje, tudi pri preventivnih akcijah. Si pa tovrstnega sodelovanja v koncernu želijo še več.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.