Kolektor Worldwide

Predstavitev rešitve Kolektor Sinabita na mednarodni konferenci daljinske energetike

22.03.2011

V teh dneh poteka v prostorih Grand hotela Bernardin v Portorožu mednarodna konferenca daljinske energetike 2011. Na konferenci v organizaciji Slovenskega društva za daljinsko energetiko, ki deluje v okviru Zveze strojnih inženirjev Slovenije, bo danes podjetje Kolektor Sinabit v sodelovanju s podjetjema Petrol in GIA-S predstavilo prispevek na temo naprednih gradnikov in rešitev vodenja sistemov daljinskih ogrevanj.

Bojan Likar, direktor tehnološkega področja v podjetju Kolektor Sinabit, danes v sodelovanju s predstavniki podjetij GIA-S in Petrol predstavlja rešitev upravljanja in vodenja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) Ribnica, ki jo je Kolektor Sinabit v letu 2010 uspešno implementiral za investitorja Petrol d. d.: »Cilj prispevka je predstaviti upravljanje in vodenje sistema ogrevanja na lesno biomaso v Ribnici, s funkcijami usklajenega delovanja proizvodnih virov, distribucijskega omrežja in odjema. Prikazani bodo koncepti optimizacije uporabe različnih energetskih virov, hidravličnih karakteristik distribucijskega omrežja, pasovne porazdelitve in nadzora odjemnih moči, ki se jih uporablja za povečanja izkoristkov, optimizacijo kapacitet in proizvodnih stroškov sistemov daljinskih distribucij toplote.« Kot pravi Likar, je izvedba omenjenih funkcionalnosti možna z uporabo polno avtomatiziranih podsestavov na nivojih kotlovske avtomatike, distribucijskega omrežja, regulacijskih in toplotnih postaj, meritev porabe energije, ipd., ki so prek enovite telemetrijske rešitve, različnih komunikacijskih medijev in področnih vodil integrirani v celovit centralni nadzorni sistem in poslovno informacijski sistem energetskega podjetja, kot lastnika oziroma upravljavca sistema.

Namen uvajanja naprednih gradnikov in rešitev vodenja v sisteme daljinskih ogrevanj je zmanjševanje investicijskih in obratovalnih stroškov, ob hkratni možnosti učinkovite uporabe obnovljivih virov energije, katerih razpoložljivost ni vedno konstantna in zadostna in se jo zato zaradi zagotavljanja ustrezne razpoložljivosti v ogrevalnih sistemih pogosto kombinira z viri energije na osnovi fosfatnih goriv.

Po Likarjevih besedah so bile na primeru sistema vodenja DOLB Ribnica, ki v celotnem obsegu investicije ne predstavlja znatnega deleža, predstavljene številne pridobitve uvajanja naprednih gradnikov in rešitev vodenja v sisteme daljinskih ogrevanj. Te pridobitve so poleg zmanjšanja investicijskih stroškov vzpostavitve in obratovalnih stroškov delovanja sistema daljinskega ogrevanja zaradi optimizacije vgrajenih kapacitet in izkoristkov pri obratovanju sistema tudi višanje zanesljivosti in učinkovitosti oskrbe s toplotno energijo kot primarnim poslanstvom postavljenega sistema, optimizacija izrabe energetskih virov, manjši obratovalni stroški in stroški vzdrževanja sistema, daljinski nadzor in obratovanje brez stalno prisotnega osebja, hitra zaznava napak in možnost takojšnega reagiranja ob napaki ter možnost analiz in optimizacij delovanja sistema.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.