Kolektor Worldwide

Uspešno sodelovanje Kolektorja in izobraževalnih ustanov

16.02.2011

Koncern Kolektor že vrsto let skrbi za pristen stik z dijaki, študenti, učitelji in profesorji tako lokalnih izobraževalnih ustanov kot slovenskih fakultet in inštitutov. Seznanjanje bodočih potencialnih sodelavcev s koncernom se je izkazalo kot dober način pridobivanja strokovnega tehničnega kadra, ki ga v Sloveniji primanjkuje, v idrijskem industrijskem bazenu pa ga praktično ni več.

Prejšnji teden so si učenci in dijaki na informativnem dnevu po srednjih šolah in fakultetah nabirali informacije, ki jim bodo še kako prav prišle pri odločanju, na kateri šoli oziroma fakulteti nadaljevati izobraževalno pot. Kolektor se je s svojimi strokovnjaki predstavil na poklicni in strokovni šoli na Gimnaziji Jurija Vege v Idriji ter na Fakulteti za strojništvo in Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Dr. Tomaž Kmecl, dr. Franci Lahajnar in Barbara Tušar so dijakom in študentom predstavili koncern, oblike sodelovanja z njim in možnosti kasnejše zaposlitve.  

          

Danes je Kolektor obiskala študijska skupina učiteljev za poslovanje in organizacijo na strokovnih in poklicnih šolah po Sloveniji. Po kratki predstavitvi koncerna, ki jo je za učitelje pripravil glavni izvršni direktor koncerna Radovan Bolko, so si obiskovalci ogledali še proizvodne prostore Kolektor Sikoma, Ascoma in Orodjarne. Namen obiska je bil poleg seznanitve z delovnim procesom v koncernu tudi poglobitev sodelovanja in razgovor, kako bi učno snov lahko obogatili in nadgradili, da bi dijaki osvojili kar največ uporabnega znanja, ki jim bo v pomoč pri njihovem delu.

                      

Jutri pa se 50 Kolektorjevih inženirjev odpravlja na Fakulteto za strojništvo, kjer se bodo seznanili z raziskovalnimi dejavnostmi in novostmi, ki jih ponujajo posamezne katedre na fakulteti. Cilj obiska je še intenzivnejše sodelovanje koncerna Kolektor s Fakulteto za strojništvo, ki je že zdaj na zelo visokem nivoju.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.