Kolektor Worldwide

2. razvojno-tržna konferenca za področje Komponent in sistemov

25.11.2010

V Razvojno-tržnem centru v Idriji so se zbrali izvedenci, ki so v koncernu odgovorni za razvoj, in prodajniki. Osrednja tema delovnega srečanja je bilo letošnje poslovanje koncerna, predvsem koncernove proizvodnje Komponent in sistemov, osredotočili pa so se tudi na pričakovanja v prihodnjem letu, kar zadeva tržišča, prodajo na njih in nove projekte ter naložbe za uresničitev naštetega.

Uvodoma je zbrane nagovoril glavni izvršni direktor koncerna Kolektor Radovan Bolko, ki je orisal splošne razmere v svetovni avtomobilski industriji ter možnosti in načrte, ki jih ima Kolektor s prodajo svojih izdelkov, predvsem pa s težnjami, da se iz prednostnega dobavitelja prelevi v razvojnega. Ker se proizvodnja avtomobilov vse bolj nagiba k vozilom na električni pogon, je čas in priložnost tudi za Kolektor, da za tržišča razvije in jim ponudi nove izdelke, ki bodo koncernu omogočili uresničitev načrtov, to je nadaljnjo rast prodaje.

O letošnjih rezultatih in o tem, kako v prihodnje uresničiti načrte, pa sta v nadaljevanju spregovorila koncernova izvršna direktorja za prodajo in marketing ter za razvoj magister Primož Bešter in Marjan Drmota.

Nista skrivala zadovoljstva nad letošnjim poslovanjem, ki ima za posledico višjo prodajo od načrtovane. Koncern je namreč načrtoval, da bo letos prodal za 301 milijon evrov izdelkov, jih bo pa dejansko za skoraj 330 milijonov evrov, kar predstavlja za 9 odstotkov več. K temu je največ, in sicer kar 19 odstotkov nad načrtovanim, prispevala prav koncernova divizija Komponente in sistemi. Njena boljša prodaja je posledica vnovičnega oživljanja avtomobilske industrije, še posebej v Aziji. Pred tem je že Radovan Bolko povedal, da bodo v prihodnjih letih najbolj »lačna« avtomobilov tržišča Brazilije, Indije, Kitajske in Rusije, medtem ko bo Evropa ostala na ravni sedanjih potreb.   

Letošnje povpraševanje se v prvem četrtletju prihodnjega leta ne bo zmanjšalo, kaj bo ostala tri četrtletja, pa je po Drmotovih besedah težko napovedovati. Toda kljub temu v koncernu Kolektor v prihodnjem letu na račun organske rasti in akvizicij, kar je njihova globalna strategija, od katere ne odstopajo, načrtujejo 350 milijonov evrov prihodkov. Levji delež rasti bo še vedno odpadel na ponudbo komponent in sistemov.

Da bodo to dosegli, bo koncern Kolektor v prihodnjem letu veliko denarja, celo več kot bo njegova amortizacija, namenil za naložbe. Kar 24 milijonov evrov bo namenjeno temu, od tega 15 milijonov evrov za orodja, naprave in proizvodne linije. Največ bo šlo Kolektor Etri za uresničitev naložbe v novo proizvodno halo in uresničitev projekta 400-kilovoltnega transformatorja.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.