Kolektor Worldwide

Kolektor Liv udeležen pri prelomnem dogodku za gospodarstvo Notranjsko-kraške regije

11.11.2010

Kolektor Liv je s še 13 slovenskimi podjetji (Brest-pohištvo, Javor Pivka, Elgoline, Kovinoplastika Lož, Fragmat Izolirka, SVEA, TKC, Iltra, VVAP, CBD, Zavod Grč Vrh, Zavod Enthasis in Visoka šola za dizajn) podpisal konzorcijsko pogodbo za ustanovitev Razvojnega centra interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva »INTECH-LES«.

Namen razvojnega centra je sodelovanje celotnega lesnopredelovalnega sektorja na razvojno-raziskovalnem področju, prenos znanj iz razvojnih institucij v gospodarstvo, povečanje zaposlenosti in zvišanje izobrazbene strukture, predvsem pa sposobnost ponuditi trgu kompleksne končne izdelke z visoko dodano vrednostjo.

S podpisom konzorcijske pogodbe so se strokovnjaki s področja lesarstva združili s strokovnjaki s področij lesarske obdelave, robotike, informacijske in komunikacijske tehnologije ter racionalne rabe zraka, vode in toplote, da bi v kar največji možni meri povečali udobje in dobro počutje uporabnikov. Sodelovanje jim bo omogočalo hitro in učinkovito reagiranje na individualne potrebe kupcev.

Sodelujoča podjetja so že v okviru prijave na razpis ministrstva za gospodarstvo, podprtega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, zasnovala več projektov, med katerimi prav gotovo izstopa večnamenska bivalna enota, ki ima velik tržni potencial ne samo v Evropi temveč tudi v svetu.

Vloga Kolektor Liva v projektu bo razvoj ter proizvodnja produktov za učinkovito rabo energije (prezračevalni sistemi z rekuperacijo) in vode (reuporaba vode, WC kotlički z manjšo porabo vode). Zaradi rasti cen termoplastičnih granulatov v letošnjem letu pa bodo tudi iskali možnosti uporabe materialov in kompozitov na bazi lesa za svoje proizvode.

Skupinska fotografija podpisnikov konzorcijske pogodbe    

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.