Kolektor Worldwide

Kolektor Sinabit soorganizator konference PRO-IT

01.10.2010

Včeraj je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala druga konferenca o informatiki v proizvodnji PRO-IT. V okviru letošnje strokovne konference so sodelujoči spregovorili o pristopih in uporabi namenskih proizvodnih informacijskih sistemov za podporo proizvodnega managementa pri odločanju in sprejemanju ukrepov za večjo ekonomsko in tehnično učinkovitost proizvodnje.

V podjetju Kolektor Sinabit pravijo, da so proizvodno-informacijske rešitve (MES-sistemi) odgovor na potrebe proizvodnih podjetij po informatizaciji tehnoloških procesov v proizvodnji. Razvite so za podporo proizvodnim informacijskim procesom in za uporabo tako v procesni kot tudi v kosovni industriji. Uporabnikom med drugim omogočajo spremljanje dogajanja v proizvodnih procesih v realnem času, prikaz ključnih proizvodnih kazalnikov (KPI, OEE), učinkovito obvladovanje zastojev, obvladovanje delovne storilnosti, celovite informacije o sledljivosti surovin, materialov in izdelkov.

Prav številne prednosti MES-sistemov in zaostrene razmere na konkurenčnih trgih silijo proizvodna podjetja k optimiziranju proizvodne učinkovitosti in stroškov. Informacijska podpora za management je tako lahko ključna za prednost pred konkurenco. Po besedah organizatorjev je načrtno vlaganje v implementacijo namenskih proizvodnih informacijskih sistemov za obvladovanje učinkovitosti priložnost in izziv za slovensko industrijo.

Na enodnevnem dogodku so priznani slovenski in tuji strokovnjaki predstavili trende in uveljavljene pristope s področja MES-sistemov in predstavili svoje poglede na vprašanje kako meriti ekonomsko in tehnično učinkovitost uporabe namenskih proizvodnih informacijskih sistemov. Predstavljeni so bili tudi primeri dobre prakse v slovenskem prostoru. Vodilni predstavniki uveljavljenih proizvodnih podjetij so spregovorili o ključnih razlogih za uvedbo namenskih proizvodnih sistemov, strategiji uvajanja ter doseženih ekonomskih učinkih.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.