Kolektor Worldwide

Zagotovimo varnost eksplozijsko ogroženih območij

30.09.2010

V Radencih danes poteka Dan protieksplozijske zaščite v organizaciji podjetja Bureau Veritas Slovenija. V Kongresnem centru Zdravilišča Radenci priznani slovenski in tuji strokovnjaki s področja protieksplozijske zaščite predstavljajo zakonodajne in druge splošne zahteve za zaščito območij, odgovornosti delodajalcev in trenutno stanje na področju urejenosti eksplozijsko ogroženih objektov. Številne izkušnje in praktične smernice bosta s slušatelji delila tudi priznana predavatelja iz Nemčije. Na strokovnem posvetu se kot zastopnik opreme za eksplozijsko ogrožena okolja predstavlja tudi podjetje Kolektor Synatec.

Vnetljivi plini, pare in prah lahko skupaj s kisikom ustvarjajo eksplozivno zmes. Če se takšna zmes vžge, pride do eksplozije, ki lahko povzroči poškodbe ljudi in opreme. Tudi nizke električne napetosti oziroma iskrenje električnih naprav kot vir vžiga lahko vsebujejo dovolj energije za vžig atmosfere, ki vsebuje vnetljive substance (plin, para, meglica, prah) v primerni koncentraciji in razporeditvi.

Čeprav bi morala podjetja proizvodne procese in opremo v eksplozijsko ogroženih območjih (Ex-oprema) že pred leti uskladiti z zahtevami evropske in nacionalne zakonodaje s področja protieksplozijske zaščite, je to dejansko storil le manjši del podjetij. Organizatorji strokovnega posveta se sprašujejo ali so razlogi zato v slabem poznavanju zahtev predpisov, v visokih stroških za posodobitev starih objektov, ki so neskladni z zahtevami predpisov ali v nezavedanju posledic, ki jih prinaša tveganje neurejenih eksplozijsko ogroženih območij.

Na ta in še mnoga druga vprašanja bodo danes domači in tuji predavatelji skušali poiskati odgovore. Svoje mesto na dogodku imajo tudi prodajalci opreme za eksplozijsko ogrožena območja, tako da se tu predstavlja tudi podjetje Kolektor Synatec, ki svojim kupcem nudi celovito ponudbo Ex-opreme, in sicer svetovno priznanega proizvajalca Stahl in drugih proizvajalcev s katerimi zaokrožujejo svojo ponudbo.

Ponudba opreme za eksplozijsko ogrožena okolja

 

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.