Kolektor Worldwide

Tudi letos bo FMR Holding d. d. izplačal dividende

09.07.2010

Na srečanju delničarjev Družbe FMR Holding Družbe pooblaščenke d. d. so sklenili, da bodo tudi letos del bilančnega dobička, ugotovljenega ob koncu leta 2009, namenili izplačilu dividend. Tako naj bi po predlogu uprave in nadzornega sveta družbe dividenda na delnico znašala 1,60 evra. To bo morala prihodnji mesec potrditi še skupščina delničarjev družbe FMR Holding d. d.

Kljub gospodarski krizi so v Kolektorju s številnimi ukrepi, tudi nepriljubljenimi (zmanjšanje plač), ohranili dobičkonosnost, kar ima za posledico poslovanje, ki je tako kot vsa leta doslej prinašalo zaslužek vsem delničarjem. »Letošnje leto je boljše, tako kažejo rezultati poslovanja v prvem polletju, v katerem smo v koncernu prodali za 170 milijonov evrov izdelkov, in podobno naj bi bilo tudi v drugem polletju«, je navzoče delničarje seznanil predsednik koncerna Kolektor Stojan Petrič, družbe, ki predstavlja največjo naložbo FMR Holdinga. Seveda pa bo to mogoče uresničiti le z vestnim delom in ne z morebitnimi stavkami, ki bi imele v Kolektorju za posledico odpuščanja, saj imajo delo, ki ga je treba opraviti in tudi Kolektorjevi konkurenti povsod po svetu ne razmišljajo o prekinitvah dela. Z morebitnimi stavkami pa bi izgubili kupce, ki bi se v tem primeru usmerili k drugim proizvajalcem. »Naši kupci bi izgubili zaupanje v nas, v nekaj, kar smo gradili vrsto let«, je še poudaril Stojan Petrič.

V nadaljevanju srečanja je bil govor tudi o dividendni politiki in koncentraciji lastništva, s čimer bi se ubranili morebitnih »vdorov« v sestavo lastništva. Zbranim je o tem spregovorila predsednica nadzornega sveta FMR Holding d. d. Nataša Luša. Srečanje, ki se je zaključilo v bližnjem šotoru, ki so ga postavili ob Dnevu Kolektorja, sta z glasbenimi vložki popestrila Kolektorjeva štipendista, brata Ćoralić.

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.