Kolektor Worldwide

Etra 33 dobila gradbeno dovoljenje za nov obrat

16.03.2010

Ljubljanska Etra 33, tovarna energetskih transformatorjev, ki jo je konec januarja kupil idrijski koncern Kolektor, je dobila gradbeno dovoljenje za gradnjo nove proizvodne hale, vredne skoraj 30 milijonov evrov. Gre torej za nov razvojni ciklus tega podjetja, ki bo kot proizvajalec transformatorjev še utrdil svoj položaj med priznanimi tovrstnimi izdelovalci v Evropi.

Hkrati z gradnjo novega proizvodno-upravnega objekta bo Etra 33 razvila tudi energetski transformator napetostnega razreda 400 kilovoltov, saj je v Evropi še posebej opazen trend prehoda na višje nazivne napetosti. Na naši celini namreč prihaja do standardizacije prenosnih omrežij na dveh napetostnih nivojih, in sicer 110 in 400 kilovoltov, prenos na vmesnih napetostih pa postopoma opuščamo. Etrina naložba, ki bo zaključena v drugi polovici prihodnjega leta, je bila načrtovana že pred Kolektorjevim nakupom, zdaj obstaja samo večja finančna varnost, da jo bodo pod novim lastništvom tudi uresničili, pravi direktor Etre 33 dr. Tomaž Kmecl.

V Kolektorju, ki za nakup zagotovo ni odštel malo, poudarjajo, da je to zanje strateška naložba, zaradi katere se bodo njihovi letošnji prihodki povečali na 300 milijonov evrov. Ko bo Etra 33 končala naložbo, bo tudi na novo zaposlovala in skoraj podvojila prodajo, ki danes ob 230 zaposlenih znaša več kot 60 milijonov evrov. Na ravni koncerna pa se je z omenjenim nakupom povečala tudi dodana vrednost na zaposlenega in okrepil eden od treh proizvodnih stebrov ter sinergijski učinki z že obstoječimi programi znotraj podjetij iz skupine – Synatec, Sinabit, Kolektor Koling in Nanotesla Inštitut.

Direktor Etre 33 dr. Tomaž Kmecl na dan prejema gradbenega dovoljenja kaže na začetek izkopa gradbene jame za novo proizvodno halo

 

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.