Kolektor Worldwide

Na prodajni konferenci Prodaja – dan potem nastopil tudi Kolektor

02.02.2010

Na prodajni konferenci oziroma sales summitu" se je v predavalnicah Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani zbrala smetana slovenskih direktorjev prodaje. Zbranim je o tem, kako je Kolektor iskal odgovore na krizo, predaval izvršni direktor koncernove komerciale magister Primož Bešter."

Dobre prodajne prakse in nasveti za reorganizacijo prodajnih služb ob koncu recesijskega krča so bile glavne teme 4. prodajne konference, ki jo je organiziral časnik Finance. Udeleženci so se med drugim seznanili še z novimi oziroma pozabljenimi pravili poslovanja v uničenem poslovnem okolju, s preoblikovanjem podjetja v prodajno usmerjeno, preoblikovanjem prodaje in prodajnih procesov ter s posledicami sprememb vedenja porabnikov. Osvetlili so tudi oblikovanje novih prodajnih politik in razvoj rešitev za obdobje po krizi.

Primož Bešter je pozornost posvetil novi prodajni organiziranosti koncerna, prenovi  prodajne infrastrukture in odnosov s kupci. Po njegovem je Kolektor recesijo izkoristil za notranjo reorganizacijo in uveljavljanje poslovne strategije. Skratka, koncern je temeljito prenovil razvojno - tržne procese, ki so bili v skupini raznoliki in so jih zato poskušali sistematizirati. Kriza jih je namreč prepričala, da je treba centralizirano in nadzorovano obvladovati stike s kupci.

"Smo dovolj veliki in zunanje okoliščine nam kažejo, da je pravi čas za uresničitev omenjenega. Temelj vsega je naš prodajni proces in njegova učinkovitost. Zato pa potrebujemo ustrezno organizacijsko strukturo, zaporedje mejnikov - merljivih dogodkov, ki se zgodijo v prodajnem procesu, ponovljivost, v naprej definirana sporočila za korake procesa oziroma ciljne skupine in konsistentne vnose, ki jih lahko oceni tudi neudeleženec v procesu. Naša ponudba temelji na treh stebrih (poslovnih divizijah), in sicer na ponudbi komponent in sistemov, hišni tehniki ter industrijski tehniki in energetiki. Vsem pa je skupen in enotni tržni proces."

Primož Bešter udeležencem prodajne konference pojasnjuje kako so v Kolektorju iskali odgovore na krizo

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.