Kolektor Worldwide

9. Razvojna konferenca koncerna Kolektor

21.01.2010

V Kolektorjevem Razvojno-tržnem centru v Idriji so pripravili razvojno konferenco koncerna. ®e devete po trsti so se letos udeležili tudi vodje razvoja iz koncernovih nemških podjetij Kolektor Magnet Tehnology in Kolektor Kautt&Buxa, zato je prvič potekala v angleščini.

Uvodoma je zbrane nagovoril glavni izvršni direktor koncerna Radovan Bolko, ki jih je najprej seznanil s poslovanjem koncerna v lanskem letu, ko je ta ustvaril 225 milijonov evrov prometa in kljub zaostrenim pogojem gospodarjenja 2 milijona evrov dobička. V letošnjem letu koncern Kolektor načrtuje ustvariti  konsolidiranih 250 milijonov evrov prometa, in temu primerno več dobička. To jim bo po Bolkovih besedah uspelo uresničiti z uresničevanjem nove strategije koncerna, ki so se jo lotili izvajati pred dvema letoma in se nanaša na obdobje do leta 2012. Tako naj bi po njegovem koncern na leto povečeval obseg poslovanja med 10 in 15 milijoni evrov. Približno pet odstotno rast bo dosegal z organsko rastjo oziroma ponudbo novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in prav toliko s prevzemi. Tako naj bi že v kratkem koncern Kolektor okrepil steber industrijske tehnike in energetike.

Izvršni direktor koncernovega razvoja Marjan Drmota je v nadaljevanju zbrane seznanil s podrobnostmi, natančneje, predvsem je predstavil divizijsko organiziranost in razdelitev na programe in  kako bodo lahko tisto, kar je njegov predhodnik povedal tudi uresničili. Poudaril je, da bodo s prodajo komponent in sistemov, ki jih izdelujejo na 17 različnih lokacijah po svetu in doma, letos iztržili skoraj 176 milijonov evrov, s proizvodi hišne tehnike 64 in industrijske tehnike 19,5 milijona evrov, kar pomeni 260 milijonov evrov letnega prometa. Leta 2012 naj bi se letni promet koncerna povečal na 286 in leta 2015 presegel 342 milijonov evrov.

Izvršni direktor za raziskave Ludvik Kumar pa je navzočim predstavil, kateri projekti se zdijo z vidika strategije koncerna najbolj primerni in v kateri smeri bodo potekale raziskave.
Prvič so v nadaljevanju razvojne konference sodelovali tudi predstavniki koncernovih nemških podjetij Kolektor Magnet Technology in Kautt&Bux. Prvi so predstavili predvsem zgodovino in načrte podjetja iz Essna, drugi pa projekte, ki so z vidika koncernove družbe iz Herrenberga ključnega pomena v njenem nadaljnjem razvoju.

Ključne projekte in probleme, ki se pojavljajo pri njihovem uresničevanju so nato predstavili še  predstavniki domačih koncernovih podjetij: Kolektor Magme, Kolektorjevega Nanotesla inštituta, Kolektor Liva, Kolektor Sikoma, Kolektor Group, Kolektor Kolinga, Ascoma, Kolektor Sinabita in Synateca.

9. Razvojna konferenca koncerna Kolektor

Lansko poslovanje in letošnje ter dolgoročnejše načrte je zbranim med drugimi predstavil glavni koncernov izvršni direktor Radovan Bolko

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.