Kolektor Worldwide

Koncern Kolektor in SID banka podpisala pogodbo o sofinanciranju razvojnih projektov

02.12.2009

Koncern Kolektor in SID (Slovenska izvozna in razvojna banka) sta danes v Idriji podpisala pogodbo o sofinanciranju razvojnih projektov na področju avtomobilske industrije v vrednosti 14,1 milijona evrov.

Sicer je po besedah predsednika uprave SID banke, magistra Sibila Svilana, na razpolago skupaj 136 milijonov tolarjev. Gre za kombinacijo vira Evropske investicijske banke in slovenskega vira, ki ga zagotavlja njihova banka. Skupni imenovalec vseh projektov je prizadevanje proizvajalcev za zniževanje izpustov ogljikovega dioksida v okolje in večja energetska učinkovitost. Evropska investicijska banka želi na ta način spodbuditi vlaganja v čim hitrejše doseganje strogih zahtev glede izpustov v ozračje ter drugih emisijskih predpisov oziroma standardov.

Glavni Kolektorjev izvršni direktor Radovan Bolko je ob tej priložnosti na novinarski konferenci pojasnil zakaj bodo porabili denar, ki predstavlja okrog dve tretjini potrebnih sredstev za uresničitev šestih tehnično-tehnološko in ekonomsko zaokroženih podprojektov v koncernovih hčerinskih družbah, s čimer bodo izkoristili že obstoječe sinergijske prednosti. V igri je komutator z grafitno oblogo, ki omogoča pogon avtomobilov z alternativnimi in bio gorivi ter komutator za start/stop aplikacijo. Omenjena projekta sta tik pred industrializacijo, ostali pa v razvoju, in sicer program hibridnih komponent, program dušenja elektromagnetnih motenj pri komutaciji univerzalnih motorjev, program komutator z grafitno oblogo 5.2 Gen, program komutator za start/stop aplikacije, program nove generacije drsnih obročev ter program senzorike in plastomagnetov.

Program hibridnih komponent in podprojekt dušenja elektromagnetnih motenj pri komutaciji univerzalnih motorjev predstavlja nove razvojne rešitve skupine Kolektor, pri čemer je zlasti program hibridnih komponent zastavljen zelo široko in interdisciplinarno in ga zato lahko označimo kot strateškega za koncern.

Predsednik uprave koncerna Kolektor Stojan Petrič pa je ob tej priložnosti predstavil tudi poslovanje njihove skupine, ki bo sicer imela letos manj prometa, vendar ustvarila tudi nekaj dobička. Razvoj omenjenih programov pa je po njegovem naravnan v zagotavljanje zaposlenosti  v koncernu, vendar v delovna mesta, ki bodo prinašala višjo dodano vrednost.

Koncern

Pogodbo o sofinanciranju šestih razvojnih programov sta podpisala  predsednika uprav SID banke mag. Sibil Svilan in Stojan Petrič

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.