Kolektor Worldwide

Glavna tema Kolektorjeve kadrovske konference in okrogle mize je bil zdravstveni absentizem v luči gospodarske krize

08.07.2009

Koncernova služba za kadre in stike z javnostjo je v novozgrajenem Razvojno-tržnem centru v Idriji pripravila kadrovsko konferenco, ki so se je udeležili kadrovski delavci vseh koncernovih družb v Sloveniji. Glavni namen konference je bil seznaniti se s trenutnimi razmerami na trgu, ki od vodstev podjetij zahtevajo tudi kadrovske ukrepe, in se seznaniti z ukrepi, ki jih je vlada sprejela kot odgovor na finančno in gospodarsko krizo. Okrogla miza, ki so jo pripravili v sklopu kadrovske konference pa je bila namenjena zdravstvenemu absentizmu.

Trenutna situacija na trgu ne kaže, da bi se razmere kmalu izboljšale, zato bodo v Kolektorju v prihodnje prisiljeni sprejeti dodatne ukrepe. Udeleženci konference so se seznanili z novim Zakonom o delnem povračilu nadomestila plač in podprli predlog sofinanciranja stroškov dela za ključne kadre v podjetjih, ki ga je oblikoval Upravni odbor Zbornice elektronske in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Ta namreč predlaga, da bi ključnim kadrom na razvojno-tržnih projektih v okviru sheme povračila nadomestila plače omogočili, da delajo in ne gredo na čakanje, saj bi delodajalec zanje zagotovil delo na srednjeročnih projektih, država pa bi zanje prispevala in povečala delež za plače, tako da bi zagotovila vsaj 40 odstotkov stroškov dela, v primeru, da podjetje nedvomno pripreva svoj vložek v razvojne projekte, na katerih delajo omenjeni ključni kadri.

Okroglo mizo, ki so jo pripravili v sklopu kadrovske konference, so naslovili »Zdravstveni absentizem v luči gospodarske krize«, saj se zavedajo, kako pomembno je zdravje zaposlenih, gospodarske in družbene razmere ter vse slabši demografski kazalci pa stanje le poslabšujejo. čeprav so v koncernu veliko naredili za promocijo zdravja zaposlenih (športne igre, tečaji nordijske hoje, Dan Zdravja, nagrade za prisotnost, omejevanje kajenja in zlorab alkohola na delovnem mestu, razgovori z zaposlenimi po daljši odsotnosti z dela …) pa se je v lanskem letu in v začetku letošnjega leta bolniška odsotnost z dela nekoliko zvišala. Kot pravijo v koncernu, temu gotovo botrujejo tudi zaostrene razmere na trgu.

Sodelujoči na okrogli mizi so si bili enotni, da je mogoče zdravstveni absentizem zmanjšati in obvladovati le s sistematičnim pristopom, ki vključuje tako zgraditev pozitivnega odnosa posameznika do svojega zdravja, odgovornost podjetij, da vlagajo v zdravje zaposlenih, tesno sodelovanje lokalnih skupnosti in podjetij, ne nazadnje pa ima pri reševanju tega problema izredno pomembno vlogo tudi država z ustreznimi sistemskimi rešitvami. Ker je Slovenija tik pred zdravstveno in pokojninsko reformo, bodo organizatorji okrogle mize svoje ugotovitve in predloge za izboljšanje stanja posredovali pristojnim ministrstvom.

 

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.