Kolektor Worldwide

Za letošnjo koncernovo spomladansko konferenco bi lahko rekli, da je zaradi recesije najpomembnejša do zdaj

24.04.2009

Na dvodnevni spomladanski prodajni konferenci koncerna Kolektor, ki so jo pripravili v novem Kolektorjevem Razvojno-tržnem centru v Idriji, so se sestali člani koncernove prodajne službe z vsega sveta.

Prvi dan so izkoristili za preučitev aktualnih razmer v prodaji, pregled novih projektov in projektov, ki bi jih še lahko pridobili. Drugi dan pa je bil rezerviran za delavnice, na katerih so Kolektorjevi prodajniki strnili ideje o tem, kaj bi še lahko naredili, da bi izboljšali svojo ponudbo.

Zaradi gospodarske krize je bila prodaja komutatorjev v prvem četrtletju manjša kot v enakem obdobju lani. V ponudbi drugih koncernovih programov in storitev pa je padec minimalen, kar velja še zlasti za Kolektor Liv. Kolektorjeva Orodjarna pa je v obravnavanem obdobju obseg storitev celo povečala. Kot je na konferenci povedal izvršni direktor koncernove komerciale Rok Vodnik, v drugem četrtletju pričakujejo rast naročil, kar je posledica zniževanja zalog pri kupcih.

V nadaljevanju so se udeleženci prodajne konference seznanili z možnostmi obsega prodaje do konca letošnjega leta. Po besedah Milana Erjavca, ki je pripravil tokratno prodajno konferenco in je v koncernu pristojen za ponudbo komutatorjev, je napovedovati obseg njihove prodaje zelo težko in nehvaležno, saj so razmere v prihodnjih mesecih precej negotove, torej nihče ne more z gotovostjo trditi, kaj ga čaka. Za Kolektor Group je predvsem pomembno, da bo prodaja do konca leta uravnotežena, torej ostala najmanj na sedanji ravni. Z uresničitvijo nekaterih projektov v prihodnjih mesecih padca prodaje ne pričakujejo, pač pa njeno postopno rast. Podoben trend prodaje pa je ocenjen tudi za ostala podjetja v koncernu in njihove programe.

Po preučitvi vseh projektov, so prodajniki ugotavljali, da je komutatorska ponudba Kolektorja še vedno tržno zanimiva tako med evropskimi kot tudi ostalimi kupci, zato ji bodo še naprej posvečali vso pozornost, hkrati pa še pospeševali ponudbo novih programov, predvsem na področju plastike in rotorjev, ki so spet namenjeni pretežno avtomobilski industriji.

Drugi dan prodajne konference pa so osrednjo pozornost namenili tržnim prijemom glede odpiranja kupčevih vrat. Prodajna konferenca je bila enkratna priložnost za izmenjavo izkušenj, podajanje mnenj in za neformalne pogovore.

"

Nazaj | Arhiv

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.kolektor.com, so last podjetja Kolektor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Kolektor.